Ursula von der Leyen EU-kommissionens ordförande begärde på tisdagen att EU-domstolen ska utdöma böter för Polen för varje dag som landet dröjer med att följa EU-domstolens beslut att värna de polska domstolarnas oberoende.

Bild: EU-kommissionen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen skärper tonen – kräver böter för Polen

EU-kommissionen kräver att EU-domstolen utdömer dagliga böter så länge Polen inte värnar oberoendet för landets domstolar. – Det är ett allvarligt brott mot EU-rätten, säger juristprofessor i EU-rätt Jörgen Hettne.

På tisdagen begärde EU-kommissionen att EU-domstolen ska utdöma böter till Polen så länge regeringen fortsätter med en numera utdömd disciplineringsnämnd som bland annat har rätt att häva immuniteten för domare i högsta domstolen. I juli beordrade EU-domstolen Polen att omedelbart upphöra med disciplineringsnämnden för att den riskerade domstolarnas oberoende och öppnade för allt för stort politiskt inflytande på enskilda domare.  

– Rättssystemen i EU måste vara oberoende och rättvisa. EU-medborgarnas rättigheter måste garanteras på samma sätt, var de än är bor i Europeiska unionen, sade Ursula von der Leyen EU-kommissionens ordförande i ett uttalande. 

Efter EU-domstolens dom lovade Jaroslaw Kaczynski, ledare för det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS), i början av augusti, att avskaffa nämnden i sin nuvarande form. Men enligt EU-kommissionen har nämnden fortsatt sin verksamhet. 

– Det är ett allvarligt brott mot  EU-rätten. Ur ett principiellt perspektiv rör det hur man tolkar rättsstatsprincipen. Polen anser att man har sin egen variant men EU-domstolen lägger fast att den inte duger och att Polen måste anamma den alleuropeiska synen på rättsstat som finns i fördragen och då kan de inte ha den här typen av nämnd, säger juristprofessoren i EU-rätt Jörgen Hettne till Europaportalen. Han tilllägger att om inte bötesfrågan snabbehandlas av EU-domstolen kan det ta upp till 18 månader för beslut.

Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani tycker att det var på tiden att kommissionen satte ner foten. 

– Det är bra att kommissionen äntligen vågar sätta hårt mot hårt. Att tillsätta domare utefter politisk tillhörighet är givetvis inte förenligt med en rättsstats fundament, säger Abir Al-Sahlani i ett uttalande.

I juli dagen före EU-domstolens dom slog den polska författningsdomstolen fast att landet inte behöver följa EU-domstolens tidigare beslut att tillfälligt stoppa alla ärenden i disciplineringsnämnden. Det tolkas av vissa bedömare som ett tecken på att Polen inte kommer att följa EU-domstolens slutliga dom i frågan.