Under fredagen diskuterade Heléne Fritzon (S), Jessica Stegrud (SD), Jessika Roswall (M) och Abir Al-Sahlani (C) höstens viktigaste EU-frågor.

Bild: EU-parlamentet/Riksdagen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Så står fyra partier i höstens hetaste frågor

Höstens EU-frågor kommer sannolikt att domineras av den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen, pandemihanteringen och klimatfrågan. Det framkom under en EU-debatt mellan S, SD, M och C.

Under en debatt på fredagen arrangerad av Europaparlamentets Sverigekontor framgick att det ekonomiska återhämtningsstödet kopplat till krav på rättsstatlighet ligger högt på de svenska politikernas höstagenda. Klimatpaketet där svenskt skogsbruk diskuteras och hur EU har hanterat pandemin, vilket har väckt idéer om en EU-gemensam hälsounion, är andra viktiga frågor.

Ekonomisk återhämtning

Återhämtningsfonden, som ska finansiera EU-ländernas väg ur coronakrisen, består av närmare 800 miljarder euro som fördelas på medlemsstaterna i form av lån eller bidrag. Förra veckan stoppade EU-kommissionen utbetalning av fonden till Polen då landet inte anses upprätthålla rättsstatsprincipen. Någonting som välkomnas från svensk sida. 

– Både Polen och Ungern bryter hela tiden mot grundläggande demokratiska principer. Vi kan bara öka pressen på Polen och Ungern genom att vi pressar när det gäller budgeten och återhämtningsfonden, sade Heléne Fritzon (S).

Jessica Stegrud (SD) ansåg att fler länder är problematiska och menade att Kroatien, Rumänien och Bulgarien också bröt mot rättsstatsprincipen till följd av korruption. Samtidigt kritiserade hon ökningen av EU-budgeten.    

– Vi fortsätter med den här bidragsunionen, vi fortsätter ett koncept där mycket av pengarna försvinner i korruption, i åtgärder som inte kommer att hjälpa, sade Jessica Stegrud (SD).

Abir Al-Sahlani (C) menade på att en grundlig uppföljning av ländernas redovisningar på återhämtningsplanerna är vad som krävs för att mota korruption.   

Annons

Klimatfrågan

Att en omfattande del av återhämtningsfonden kommer gå till en grön omställning välkomnas av Moderaterna och Socialdemokraterna. Men Roswall (M) kritiserade regeringen för att inte ha prioriterat frågan om skogsbruk och risken att skogsbruk kanske kommer att klassas som ett icke hållbart investeringsobjekt av EU-kommissionens taxonomi. 

– När det gäller skogen har vi varit oerhört kritiska till regeringens handlingsoförmåga. Till exempel i juni så skrev elva länder på, men inte Sverige, ett brev där man protesterade mot den här tekniska beskrivningen av skogsbruk, sade Jessika Roswall. Varpå Fritzon (S) svarade med att diskussionen bara har börjat och att regeringen kommer värna svenska intressen. 

Roswall sade också att fossilfri el borde ha en större roll i klimatpaketet än förnybar el, eftersom det i sin tur skulle gynna kärnkraften. Sverigedemokraterna, som också ville se en större satsning på kärnkraft, ansåg att klimatpaketet var för omfattande. Tvärt emot Centerns inställning, där klimatpaketet ansågs vara otillräckligt för att nå klimatmålen i Parisavtalet 2030. 

Coronapandemin

Socialdemokraterna och Centern menade att den gemensam upphandling av vaccin i EU var bra för Sverige.    

Moderaterna höll med om vikten av  samordning, speciellt när det kommer till beredskap till framtida kriser. Men betonade att man inte ville se en mer gemensam hälsopolitik. Någonting som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förväntas ta upp i sitt linjetal på onsdag. 

Jessica Stegrud sade att EU inte valde rätt väg genom att samarbeta under pandemin och tyckte att de länder som klarat sig bäst har gjort så på egen hand. Här fick hon kritik av både Socialdemokraterna  och Centern, som menade att den höga vaccinationsgraden i Europa uppnåddes just tack vare EU:s gemensamma upphandling av vaccin. Abir AL-Sahlani (C) påpekade att Sverige hade haft svårt att konkurrera om vaccindoser med större länder som Tyskland och Frankrike utan ett samarbete.   

– Hade vi inte haft en gemensam upphandling hade det varit jättesvårt för oss i Sverige att konkurrera, sade Abir Al-Sahlani (C).