Charlie Weimers (SD) vill se en fördjupad ekonomisk och politisk relation mellan EU och Taiwan.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stort EU-stöd för SD-politiker om Taiwan

Charlie Weimers (SD) förslag till ny EU-politik i relationen till Taiwan fick stort och brett stöd av Europaparlamentets utrikesutskott på onsdagen. Den kinesiska regimens talesperson i Bryssel rasar mot beslutet.

Sverigedemokraten Charlie Weimers fick ett stort stöd, 60 röster för 4 emot och 6 nedlagda röster, när Europaparlamentets utrikesutskott på onsdagen behandlade hans förslag om hur EU bör fördjupa sina relationer med den betydelsefulla handelspartern Taiwan.

Resolutionen som är en rekommendation formellt riktad till EU:s utrikeschef Josep Borrell, väntas antas av hela Europaparlamentet i oktober. I uttalandet krävs tätare förbindelser mellan EU och Taiwan, ett omfattande och förstärkt partnerskap inklusive investeringsavtal och att landet ska få delta som observatör i olika internationella organ. 

Annons

– I Bryssel har det länge funnits en vilja att fördjupa relationen med Taiwan men diplomatisk hänsyn till Kina har tyvärr fått gå före. Min förhoppning är att vi efter att parlamentets rekommendation antagits kan ta konkreta steg framåt med investeringsavtal och fördjupade relationer, säger Charlie Weimers i ett uttalande till Europaportalen.

Regimen i Peking som gör anspråk på Taiwan krävde på onsdagen att utrikesutskottet skulle “omedelbart korrigera sina felaktiga ord och handlingar” i Taiwanfrågan.