Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Europeiska revisionsrätten i Luxemburg har till uppdrag att varje år granska hur EU-budgeten används. Arkivbild.

EU-revisorer missnöjda med räkenskaperna – fortsatt många fel

BRYSSEL 26 oktober 2021

Ingen förbättring har skett i hur medlemsländerna och kommissionen hanterar miljardstöden ur EU-budgeten. Alltför komplexa regler, menar Europeiska revisionsrätten som granskat EU-budgeten för 2020.

Europeiska revisionsrätten granskar varje år huruvida pengarna i EU-budgeten hanteras på ett korrekt sätt när de betalas ut till exempelvis lantbrukare eller gemensamma forskningsprojekt. För 2020 är den så kallade felandelen 2,7 procent – precis som vid den förra granskningen

– Det är ingen stor skillnad mellan årets rapport och fjolårets. Den enkla förklaringen är att strukturen på felen och på budgeten var mer eller mindre densamma, sade Europeiska revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne under en pressdragning när rapporten presenterades.

Att ingen förbättring skett jämfört med 2019 gör att revisionsrätten för andra året på rad gör ett så kallat ”uttalande med avvikande mening” för utbetalningarna från EU-budgeten 2020. Revisionerna är med andra ord missnöjda med hur kommissionen och medlemsländerna spenderat EU:s pengar.

Fel kan vara olika typer av oegentligheter som missade kvitton och liknande men även i mindre fall rena bedrägerier. Både revisionsrätten och EU-kommissionen har en acceptansnivå för felandelen på två procent. 

Enligt Lehne är förklaringen till att andelen fel de senaste åren blivit högre att så kallade högriskkostnader utgör en större del av EU-budgeten än tidigare år. Till högriskkostnader räknas bland annat ersättningar för forskningsprojekt och regional- och landsbygdsutveckling och där är andelen fel 4 procent. 

– Nationella eller EU-regler är ofta för komplexa, angav Lehne som huvudförklaring till att felandelen inom högriskkostnaderna är för hög. Bland andra poster, så kallade lågriskutbetalningar, låg felandelen under två procent.

Rena bedrägerier som revisionsrätten upptäcker skickas till EU:s bedrägeribekämpningsbyrå Olaf. För 2020 rör det sig om sex misstänkta fall av bedrägeri av de totalt 728 granskade transaktioner.

Medlemsländerna har ansvar

Att se till att EU-pengar betalas ut på rätt sätt ligger i första hand på EU-kommissionens bord men den största delen av budgeten administreras av medlemsländerna, ungefär två tredjedelar.

Det området som EU-kommissionen själv hanterar – administrationen som utgjorde drygt sex procent av hela budgeten – hade inga väsentliga fel alls. På inkomstsidan ser revisionsrätten heller inga väsentliga fel.

Kommissionen, som övervakar att EU:s budgetregler följs, har rätt att kräva tillbaka pengar som använts på ett felaktigt sätt.

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret