Bild: Jurij

Hoppa till artikelns andra spalt.

Polsk domstol: Vi kan strunta i EU-rätten

Polens författningsdomstol avvisar en av EU-samarbetets mest grundläggande rättsliga regler. Beslutet möts av massiv kritik runt om i EU.

Polens nationalkonservative premiärminister Mateusz Morawiecki bad i våras landets författningsdomstol utreda huruvida polsk rätt står över EU-rätt. Enligt EU:s fördrag, som Polen bundit sig att följa, har EU-rätten företräde och tvister avgörs slutligen i EU-domstolen.

Men författningsdomstolen, som av kritiker ses som en juridisk förlängning av regeringspartiet Lag och rättvisa, kom på torsdagen fram till att vissa delar i EU-fördraget är oförenliga med Polens författning. En av dessa är domstolsväsendets uppbyggnad. 

I en rad domar har EU-domstolen klargjort att viktiga förändringar av domstolsväsendet som den polska regeringen drivit igenom är oförenliga med EU-rätten som säger att domstolar måste vara oberoende från politisk inblandning.

von der Leyen djupt oroad

Kort efter den polska författningsdomstolens framställning reagerade EU-kommissionen med ett uttalande där man har ”allvarliga farhågor när det gäller EU-rättens företräde och EU-domstolens auktoritet”. I dag fredag kommenterade även kommissionsordförande Ursula von der Leyen beskedet.

– Jag är djupt oroad över gårdagens dom från den polska författningsdomstolen. Jag har gett kommissionens tjänster i uppdrag att analysera det grundligt och snabbt, sade von der Leyen.

– Våra fördrag är mycket tydliga. Alla domar från EU-domstolen är bindande för alla myndigheter i medlemsstaterna, inklusive nationella domstolar. EU-lagstiftningen har företräde framför nationell lagstiftning, inklusive konstitutionella bestämmelser. Detta är vad alla EU:s medlemsstater har skrivit under på som medlemmar i Europeiska unionen. Vi kommer att använda alla befogenheter som vi har enligt fördragen för att se till att det blir så, avslutade von der Leyen.

EU-kommissionen håller sedan tidigare inne med sitt godkännande av Polens plan för hur man ska använda sina pengar ur unionens coronaåterhämtningsfond. Det handlar om motsvarande 365 miljarder kronor. 

Samtidigt utreder kommissionen möjligheten att stoppa andra EU-bidrag till Polen för att landet underminerar rättsstatens principer som bland annat omfattar domstolsväsendets oberoende från politisk inblandning.

Mot polskt EU-utträde?

Annons

Författningsdomstolens beslut anser många kunna leda till att Polen måste lämna EU, ett så kallat ”Polexit”, eftersom man inte följer en av dess mest grundläggande regler. 

– Genom att förklara att EU-fördragen inte är förenliga med polsk lag har den illegitima konstitutionsdomstolen i Polen satt landet på väg mot Polexit, sade EU-parlamentariker Jeroen Lenaers, rättslig talesperson för den konservativa och kristdemokratiska partigruppen EPP i ett uttalande.

Han får medhåll fran andra politiska partigrupper i EU-parlamentet.

– Dagens beslut innebär en konstitutionell kris som den styrande PiS-regeringen har skapat och som sätter Polens medlemskap i EU i gungning. EU-kommissionen måste stå fast vid rättsstatsprincipen och avvisa alla utpressningsförsök från den polska regeringen, kommenterade EU-parlamentariker Malik Azmani som är förste vice ordförande i liberala RE-gruppen.

Talman David Sassoli kräver att kommissionen reagerar.

– Dagens dom i Polen kan inte förbli utan konsekvenser. EU-rättens företräde måste vara obestridligt. Att bryta mot den innebär att man ifrågasätter en av de grundläggande principerna för vår union, twittrade Sassoli.

EU-minister Hans Dahlgren (S) är också oroad.

– Det är en allvarlig signal om att de inte respekterar de beslut som EU-domstolen har fattat, sade Hans Dahlgren till SVT.

Han tror dock inte att Polen kommer att lämna EU med hänvisning till att stödet bland befolkningen för medlemskapet är starkt.

Regeringens talesperson Piotr Müller välkomnade beslutet.

”Konstitutionsrättens företräde framför andra rättskällor kommer bokstavligen från den polska författningen. I dag har detta (än en gång) tydligt bekräftats av författningsdomstolen”, twittrade Müller.

Författningsdomstolens framställning börjar gälla först när den publicerats i Polens officiella tidning, ett beslut som tas av regeringen.