Annons

EU-kommissionär Ylva Johansson tror att EU kan komma att bli överens om en ny migrationspolitik eftersom länderna enligt henne inte ligger långt i från varandra i sak.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ylva Johansson: Vi ska inte ha en "Fästning Europa"

EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson menar att även om de yttre gränserna ska skyddas mot olaglig migration så får EU inte bli en "Fästning Europa". – Det måste alltid finnas gränspassager där man kan söka asyl, säger Ylva Johansson.

I samband med att den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson på torsdagen diskuterade EU-kommissionens program för 2022 med riksdagens utrikesutskott fick  Europaportalen en kort intervju. 

Det har gått över ett år sedan du lade fram dina förslag till en ny migrationspolitik i EU. Hur tycker du att det har gått hittills. Är dina förslag på väg att förverkligas?

– Delvis. Vi har lyckats bryta [den politiska] blockeringen kring EU:s blåkort om legal migration [för högkvalificerad arbetskraft] men också om EU:s asylbyrå. Det ser jag som positiva tecken på att vi kan komma överens i migrationsfrågor. När det gäller resten av förslagen ligger medlemsländerna inte långt ifrån varandra i sak, här går det att hitta kompromisser som kan bli accepterade av alla. Men det finns en skillnad i synen på hur man ska gå fram och i hur viktigt det är att alls nå en överenskommelse, säger Ylva Johansson och betonar att det finns länder, utan att nämna några vid namn, som skulle tycka att det på vissa områden inom migrationspolitiken är bra som det är och att de därför inte ser behovet av en gemensam EU-politik.

Kommer dina migrationspolitiska förslag att bli antagna innan din mandatperiod löper ut 2024?

– Ja det tror jag. Men det är klart att det alltid är förhandlingar, kompromisser och förändringar, säger Ylva Johansson.

EU-parlamentariker Tomas Tobé (M) lade i veckan sitt motförslag till kommissionens förslag till  ny asyl- och migrationshantering som ska ersätta den nuvarande Dublinförordningen. Vad tycker du om hans förslag? 

– Den typen av förändringar som föreslås där är helt rimliga - helhet i hans förslag ligger väldigt nära helheten i mitt förslag. Jag tycker att det är ett bra förslag, säger Ylva Johansson.

Hur tycker du att det ser ut på migrationsområdet i dag i slutet av oktober?

– Vi har ett nytt fenomen som Aleksandr Lukasjenko ägnar sig åt i Belarus. Det är en inte i första hand ett migrationsfenomen utan en  hybridattack och aggression från en desperat diktator som är under stark press av de sanktioner som införts [av EU]. Han använder människor för detta och det är helt nytt, säger Johansson.  

Hur ska EU lösa migrationskonflikten med Belarus?   

– Det är inte helt enkelt, vi måste upprätthålla trycket. Jag är glad att EU ska ta fram nya sanktioner mot Lukasjenko. Men vi måste också samarbeta med andra länder för att förhindra att han kan lura människor att resa till Minsk och bli utnyttjade på det här sättet, säger Ylva Johansson.

Hur ser du på att medlemsländerna förstärker EU:s yttre gräns med olika hinder och stängsel?

– Medlemsländerna är skyldiga att skydda sina yttre gränser och om [länderna] anser att man behöver bygga ett staket så kan de göra det.

– Man kan inte promenera in in EU var man vill. Däremot måste det alltid finnas gränspassager där människor har möjlighet att ansöka om asyl, säger Ylva Johansson.

Har vi en "Fästning Europa" idag?

– Nej, det har vi inte och vi ska undvika att det blir så, säger Ylva Johansson. 

För att undvika en Fästning Europa vill kommissionären öka hjälpen på plats i oroshärdar därifrån migration kan ske. Som exempel nämner hon Syrien. Trots att inbördeskriget i Syrien började 2011 gjorde EU inget i migrationsfrågan förrän flyktingarna kom till EU vandrandes genom Europa. Det får inte ske med Afghanistan menar hon.

– Vi måste hjälpa afghanerna redan nu med vidarebosättning men också med humanitärt stöd, skolor, sjukvård och inte vänta tills de står vid vår yttre gräns.

Tror du att vi kommer att få se afghanska flyktingströmmar vid EU:s gräns?

– Nej, inte i någon större utsträckning. Risken för att något som liknar [flyktingströmmarna] 2015 ska återupprepas är väldigt liten. Men det handlar förstås om hur vi agerar nu. Det är klart att 35 miljoner afghaner kan inte komma till EU, vi måste se till att det finns vettiga levnadsvillkor för människor, säger Ylva Johansson.