EU-parlamentets föredragande Teimo Wölken på debatten under torsdagen den 11 november 2021 om EU-parlamentets krav att motverka SLAPPs.

Bild: EP / Eric VIDAL

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet vill stärka rättsskyddet – SD emot

EU-parlamentet kräver att journalister och aktivister skyddas från obefogade rättsprocesser, så kallade SLAPPs. Alla närvarande svenskar, utom Sverigedemokraterna, röstade för kravet. 

– Ingen ska tystas, säger Tiemo Wölken, parlamentets föredragande.

När den kända undersökande journalisten Daphne Caruana Galizia från Malta blev mördad 2017 hade hon enligt Europaparlamentets rapport 47 civilrättsliga och straffrättsliga förtalsstämningar mot sig. Nu menar parlamentet att rättsliga åtgärder som används för att tysta journalister och kritiska röster, så kallade SLAPPs eller strategiska rättegångar, måste få ett slut. Och kräver att EU-kommission lägger ett lagförslag i frågan. 

– Vi måste agera, det är bråttom. Ingen ska tystas genom strategiska rättegångar. De som riktar kritik ska inte behöva utsättas för hot och hat. Demokratin bygger ju på olika åsikter, sade den tyske socialdemokraten Tiemo Wölken.  

EU-parlamentets förslag gick igenom med en stor majoritet, 444 röster mot 48 och 75 som lade ned sin röst. Alla svenska EU-politiker som röstade var för förslaget, utom Sverigedemokraterna som röstade emot.    

– Resolutionen borde begränsats till att enbart skydda journalister och inte utvidgats till aktivistorganisationer, medieföretag, akademiker och NGOs, eller skydda alla medborgare, säger Charlie Weimers (SD) efter omröstningen till Europaportalen. 

Parlamentet understryker att syftet med dessa rättegångar, som ökar i antal, är att skrämma, misskreditera och förbruka den åtalades finansiella resurser.      

– Dessa rättegångar är ett slag i ansiktet mot de drabbade. Och de sker allt oftare i EU, sade Tiemo Wölken och tog upp exemplet som åtalet mot svenska Realtid media.