Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
EU-nämndens ordförande Pyry Niemi (S). Arkivbild.

Majoriteten fick inte komma till tals – “unikt läge”

BRYSSEL 8 november 2021

EU-nämndens ordförande ville inte behandla majoritetens krav att regeringen på EU-möte skulle lyfta fram kärnkraften som hållbar med hänvisning till att frågan inte fanns på dagordningen. Men när flera länder tog upp frågan teg den svenska ministern i hållbarhetsfrågan.

Ett färskt protokollsläpp från riksdagens EU-nämnd visar i detalj hur förvirrat läget var bland ledamöterna och dess ordförande när Sveriges linje inför energiministrarnas diskussionsmöte om "höga energipriser" skulle fastställas. En majoritet ville att regering skulle framföra ståndpunkten att kärnkraft ska ses som en hållbar energikälla i EU. Regeringen ville dock inte det med hänvisning till att den frågan inte stod på dagordningen och fick medhåll av EU-nämndens ordförande Pyry Niemi (S).

– Detta är inte en fråga som kommer att diskuteras på det här mötet, sade energiministerns statssekreterare Sebastian de Toro (S) som företrädde regeringen på EU-nämndens möte. 

– Om själva hållbarhetskriteriet inte kommer att diskuteras är jag nog beredd att inte ta upp det i dag på EU-nämndens sammanträde, sade ordförande Niemi.

Oppositionen insisterade

Moderaten Lars Hjälmered insisterade dock på att energiministern tog upp frågan på EU-mötet och fick stöd av en majoritet av nämnden.

– Ska man lösa [de höga energipriserna] är kärnkraft ett viktigt verktyg, och det är därmed relevant även för denna diskussion, sade Sverigedemokraternas Martin Kinnunen som kritiserade ordförandens ståndpunkt.

– Nämndens ordförande kan alltså själv enväldigt tolka huruvida uppfattningen hos majoriteten i EU-nämnden är acceptabel att föra in i den svenska ståndpunkten eller inte, och det är omöjligt för oss att få något slags överprövning av detta, sade Martin Kinnunen.

Ordförande Niemi kallade det hela för ”ett unikt läge”.

– Vi har aldrig prövat detta. Du gör en korrekt analys, Martin. Vi vet inte riktigt vad detta kan leda till i det här sammanhanget och hur vi kommer vidare, sade Pyry Niemi och därefter gav han ordet till EU-nämndens kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors hänvisade till utredningen ”EU-arbetet i riksdagen” och dess skrivningar om det olämpliga med att tvinga på regeringen ett så kallat bokstavsmandat inför EU-möten i synnerhet om ”mandatet tar upp frågor vid sidan av det som berörs i rådets behandling”.

– Jag brukar säga att det är en gråzon. Det är inte svart eller vitt, sade Möllerberg Nordfors.

– Det står uttryckligen i den parlamentariska kommitténs betänkande att regeringen inte ska bindas vid positioner som inte tas upp vid det aktuella rådsmötet, sade Nieme Pyry.

Diskussionen fortsatte tills ordförande föreslog en paus. Men inte heller det 21 minuter långa avbrottet skapade någon klarhet hos nämnden.

– För mig är detta helrörigt just nu. För att vara rak tycker jag att det då är bättre att göra så här: Antingen får ordföranden säga att det är off topic och avfärda det hela, eller så är det on topic, och då får man rösta om det och ha tydliga avvikande meningar om man inte instämmer, sade Moderaternas Lars Hjälmered.

Bandupptagningar från det aktuella ministerrådesmötet i Bryssel, sex dagar efter EU-nämndsmötet, visar dock att diskussionen om kärnkraftens hållbarhet var livlig. Under den offentliga delen av mötet fick var och en av de 27 EU-ländernas representanter tur och ordning lyfta sina ståndpunkter. 

Före energiminister Anders Ygeman (S) var tio medlemsländer och åtminstone fyra länder som Polen, Danmark, Ungern och Nederländernas tog uttryckligt upp frågan om huruvida kärnkraft bör klassas som en hållbar energikälla eller ej. Ygeman valde dock att inte göra det trots EU-nämndsmajoritetens önskan.

– Sverige anser att vi kommer behöva alla kostnadseffektiva, fossilfria lösningar inklusive bioenergi och kärnkraft som bidrar till EU:s klimatmål och minskar vårt beroende av fossila bränslen, sade Ygeman.

 

Europaportalen har sökt EU-nämndens ordförande Pyry Niemi, statssekreterare Sebastian de Toro (S) och energiminister Anders Ygeman (S) för kommentarer.

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret