Simona Kustec, utbildningsminister från det slovenska ordförandelandet, på måndagens pressträff i EU-rådet om en ny agenda för vuxenutbildning.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ministrar antar EU-agenda för ökad vuxenutbildning

EU:s utbildningsministrar har gett klartecken åt en ny agenda för vuxnas lärande fram till 2030, något som ska öka anställningsbarheten och minska arbetslösheten.

– Det understryker de kompetenser och färdigheter som behövs i framtiden, sade Simona Kustec från det slovenska ordförandelandet.

I måndags träffades EU:s utbildningsministrar i Bryssel, i frånvaro av den svenska utbildningsministern Anna Ekström (S), för att godkänna ett förslag om en ny icke bindande-agenda för vuxenutbildning som ska gälla till 2030. 

Bristande utbildning anses vara en av de tyngsta förklaringarna till arbetslöshet. Av personer mellan 20–64 år som endast har en grundskoleexamen är över en femtedel av dem arbetslösa, enligt statistik från 2020. Dessutom pekar EU-ländernas industriministrar ut kompetensbrist som ett av de största hoten mot den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.    

– Vi antog ett viktigt dokument som fokuserar på livslångt lärande och vuxenutbildning. Det understryker de kompetenser och färdigheter som behövs på arbetsmarknaden idag och i framtiden, sade den slovenska utbildningsministern Simona Kustec under en pressträff efter mötet.   

Frågor om utbildning beslutas främst på nationell nivå. Enligt handlingar från regeringskansliet ställer sig Sverige bakom förslaget och framhåller att tillgången till utbildning inom arbetslivet, både formell och icke-formell, är avgörande för att möta framtidens efterfråga på arbetsmarknaden.

Medlemsländerna uppmanas genom förslaget att samarbeta mellan varandra och uppmuntra vuxnas lärande genom att göra kontinuerlig utbildning tillgänglig under hela arbetslivet.  

– För många behövs dessa kompetenser också för deras personliga utveckling, sade Simona Kustec.

Utbildningsbristens betydelse mellan 20-64 år: 

 

Arbetslöshet för de med endast grundskoleutbildning 2020

Arbetslöshet totalt 2020

Sverige

21,9 procent

8,3 procent

EU

13,4

7,1

 

 

Sysselsättningsgrad endast grundskoleutbildning 2020

Sysselsättningsgrad  totalt 2020

Sverige

57,4 procent

80,8 procent

EU

55,0

72,4

Källa: Europaportalen/Eurostat sammanställning arbetslöshet och sysselsättning i EU.