Annons

Europaparlamentariker Jörgen Warborn (M).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige satsade mest men missade eget mål

Sverige klarade inte att nå sitt mål till 2020 när det gäller satsning på forskning och utveckling. Ändå var Sverige tillsammans med Belgien det EU-land som satsade mest. – Det är en i raden av missade löften från den svenska regeringen, säger Europaparlamentariker Jörgen Warborn. 

Efter finanskrisen beslutade EU-länderna att prioritera fem områden till 2020. Ett av dessa var en ökad ekonomisk satsning på forskning och utveckling ofta förkortat FoU eller F&U. EU-målet var att årligen satsa tre procent av BNP på FoU senast 2020, Sverige lade till en nationellt mål om att satsa fyra procent. I dag måndag kom resultatet från EU:s statistikbyrå, se hela listan nedan. 

Sverige missar sitt mål 2020 om att lägga 4 procent av BNP på forskning och utveckling, kommentar?

– Oerhört beklagligt att Sverige missar sitt mål trots ökade utgifter. Det är en i raden av missade löften från den svenska regeringen, säger Europaparlamentariker Jörgen Warborn (M) i ett skriftligt svar till Europaportalen.

Sverige blir ändå tillsammans med Belgien, det land som satsar mest i EU (3,5%), kommentar?

– Det är givetvis glädjande att Sverige presterar i topp tillsammans med Belgien, och mer än en procent över EU-snittet. Men tittar vi på listan som helhet krävs det stora insatser genomgående i EU då flertalet länder ligger under två procent.

Hur ser du på att bara fem av 27 EU-länder klarade EU-målet om tre procent FoU/BNP?

– Moderaterna har under en lång tid drivit på för en modernisering av EU-budgeten med till exempel minskade medel till regionstöd och ökade medel till forskning och utveckling. Här är det än mer tydligt att EU behöver en modern och framtidsinriktad budget, säger Jörgen Warborn.

Även Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) beklagar han att Sverige missar sitt mål.

– Det är enormt viktigt med finansiering till forskning och utveckling, lyckas vi inte med det har Sverige och hela EU svårt att konkurrera framöver. Därför är det extra glädjande att Sverige ligger i topp och investerar mer i forskning och utveckling än något annat EU-land, även om vi inte nådde helt upp till våra uppsatta mål, säger Erik Bergkvist i ett uttalande.

 

EU-LAND

F&U-ANDEL AV BNP 2020

Sverige

3,5 procent

Belgien

3,5

Österrike

3,2

Tyskland

3,1

Danmark

3,0

EU:s mål  

3,0

Finland

2,9

Frankrike

2,4

EU-genomsnitt

2,3

Nederländerna

2,3

Slovenien

2,2

Tjeckien

2,0

Estland

1,8

Ungern

1,6

Portugal

1,6

Grekland

1,5

Italien

1,5

Spanien

1,4

Polen

1,4

Kroatien

1,3

Irland

1,2

Litauen

1,2

Luxembourg

1,1

Bulgarien

0,9

Cypern

0,9

Slovakien

0,9

Lettland

0,7

Malta

0,7

Rumänien

0,5

Källa: Eurostat 30 november 2021; om FoU:s andel av BNP 2020.