Från vänster till höger: Adam Bielan (ECR), Dita Charanzová (RE), Arba Kokalari (EPP), Christel Schaldemose (S&D) och Alexandra Geese (Gröna gruppen).

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya internetregler ett steg närmare

Med stort stöd har EU-parlamentets inre marknadsutskott ställt sig bakom ett förslag på nya nätregler som ska göra internet tryggare och säkrare. De vill även att nätjättarna ska informera om de viktiga algoritmerna. – Vi har gått samman för att sätta stopp för den digitala vilda västern där de stora plattformarna sätter reglerna, säger Arba Kokalari (M).

EU-parlamentets inre marknadsutskott har med siffrorna 36 mot 7 gett sin ståndpunkt inför att Europaparlamentet i nästa månad tar förhandlingspositionen mot ministerrådet om nya EU-regler för internet och nätjättar som Facebook och Google. 

Omröstningen handlar om den så kallade digitala tjänstelagen som dels ska skydda användare och konsumenter, dels underlätta för den digitala ekonomin.

– Vi försöker säkerställa en säkrare, rättvisare och pålitligare onlinevärld och samtidigt se till att vi fortfarande har likvärdiga villkor [för företag] och kan stödja innovation, sade Christel Schaldemose, en dansk socialdemokrat som lett arbetet med att få en majoritet av parlamentarikerna bakom församlingens ståndpunkt.

Stopp för digitala vilda västern

Den moderate EU-parlamentarikern Arba Kokalari förhandlar för EPP-gruppens räkning och pekar på det breda stödet för ståndpunkter.

– Vi skickar ett gemensamt, starkt och tydligt budskap från EU-parlamentet om att vi vill ha en digital inre marknad som har tydliga regler, både för ett starkt konsumentskydd och att EU ska vara ett företagsvänligt ställe. Vi har gått samman för att sätta stopp för den digitala vilda västern där de stora plattformarna sätter reglerna, sade Kokalari.

Hon lyfte fram att parlamentet för in ett undantag från reglerna för små företag och vissa lättnader för medelstora företag.

Olagligt innehåll ska bort snabbt – och man ska kunna överklaga

– Jag är väldigt glad att vi får ett nytt EU-system som snabbt tar bort olagligt innehåll som just nu förorenar internet, sade förhandlaren för den liberala RE-gruppen, tjeckiskan Dita Charanzová.

Man ska samtidigt kunna överklaga när stora nätföretag tar bort innehåll som inte strider mot regelverket som till exempel flaggats som olämpliga av nättroll.

Kak-frågor kan bli minne blott

Charanzová pekade även på att frågan om att acceptera kakor, eller cookies, när man besöker hemsidor så länge man har webbläsarens ”spåra ej”-funktionen påslagen.

– Tillhandahållare ska inte tvinga en att klicka ja när man egentligen vill säga nej, sade Dita Charanzová.

Tillgång till ”svarta lådan”

Tjänstelagen innehåller även regler om öppenhet och ansvarsutkrävande för algoritmer som bland annat avgör vad användarna får se på de olika nätplattformarna.

– Vi öppnar algoritmernas svarta låda. Vi kan hjälpa till att göra nätet mer säkert för användare, sade Schaldemose.

De stora nätjättarna måste dela med sig av information till forskare och granskare om sitt arbete med att motverka desinformation och skadligt innehåll. Syftet är att en tredje part ska kunna granska att plattformarna håller vad de lovar.

Stärkt konsumentskydd

Parlamentet vill även förbjuda riktad reklam till barn, göra det lättare att ångra medgivanden om att dela med sig av personuppgifter till företag och göra det obligatoriskt att tillhandahålla en sammanfattning av vilka medgivanden man gör så att användare inte längre ska behöva läsa långa och invecklade texter om vad man faktiskt går med på.

Företag som säljer varor från länder utanför EU måste vidta åtgärder för att identifiera olagliga produkter och tjänster genom exempelvis slumpmässiga kontroller, ta bort detta och informera konsumenter som köpt dem.

Man ska även kunna söka ersättning om någon nätjätte bryter mot reglerna.

– Om plattformarna inte följer reglerna och någon lider skada av detta så kan de söka ersättning. Jag tror att detta kan hjälpa plattformarna att bli bättre på att följa regelverket, sade Christel Schaldemose.