Europaparlamentariker Karin Karlsbro (L).

Bild: Jann Lipka

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Det behövs ett fördjupat Europasamarbete

Pandemin, klimatkrisen, och det spända säkerhetsläget som i grunden handlar om att försvara fred och frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i och utanför EU är existentiella utmaningar för vår framtid. Det skriver Europaparlamentariker Karin Karlsbro (L).

Vi befinner oss halvtid in i mandatperioden och de frågor som fanns på agendan i fjol är precis lika högaktuella idag.  

Med det rekordvarma året 2021 och fortsatt växande utsläpp av koldioxid i atmosfären är kampen för klimatet en allt svårare, men viktigare kamp att ta. Att EU beslutat om mycket ambitiösa klimatmål räcker inte. Det krävs agerande på en global nivå för att nå de resultat vi behöver se.

Ett globalt pris på koldioxid och ett skrotande av subventioner till fossila bränslen hade tveklöst varit det mest effektiva sättet att få ner utsläppen av koldioxid runt om i världen. Men dessvärre ligget det långt ifrån vad som kan uppnås i globala klimatförhandlingar i nuläget. I ljuset av det är EU-kommissionens förslag om en prissättning på importerade koldioxidutsläpp (CBAM) en viktig väg framåt. 

Förslaget ligger nu på parlamentets bord och ska förhandlas mellan partigrupperna. Att parlamentet enas kring ett förslag som håller fast i utgångspunkten, att minska de globala klimatutsläppen utan att krocka med  handelspolitikens principer eller skada våra handelsrelationer är avgörande för att förslaget ska kunna genomföras. Det franska ordförandeskapet prioriterar klimatfrågan högt och vill kunna visa resultat under sina sex månader vid rodret. “Politik är det möjligas konst” brukar det sägas, och i klimatfrågan är det helt och hållet avgörande att finna dessa möjligheter.   

Samtidigt som EU brottas med interna problem som medlemsstaterna Ungern och Polens nedmontering och åsidosättande av rättsstatens principer har det säkerhetspolitiska läget blivit allt mer akut. Den desperata diktatorn i Belarus visade upprepade gånger under förra året sin hänsynslöshet och råhet då regimen ökade trycket mot befolkningen, kapade internationellt flyg och startade ett hybridkrig mot EU:s yttre gräns för att skapa en intern kris i unionen.

Situationen i östra Europa blir allt mer ansträngd. Det är inte första gången Ryssland hotar främst Ukraina, men också Sverige och Finland, om att hålla oss borta från Nato. 

Oacceptabelt är ett för milt ord när det behövs ett unisont rytande. Sverige står helt utanför de viktigaste samtalen om Europas säkerhet. Så kan vi inte ha det. Sverige borde söka medlemskap i Nato och EU borde fördjupa sitt säkerhets- och försvarspolitiska samarbete. Ensam är inte stark, särskilt inte mot Ryssland.

Pandemin, klimatkrisen, och det spända säkerhetsläget som i grunden handlar om att försvara fred och frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i och utanför EU är existentiella utmaningar för vår framtid. Vad som står klart och tydligt, är att ett fördjupat Europasamarbete är den avgörande förutsättningen för att klara det.

Karin Karlsbro (L)
Europaparlamentariker