Europaparlamentarikern Alice Bah Kuhnke (MP) ser flera viktiga EU-frågor att jobba med under våren, se nedan.

Bild: Philippe Buissin

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Dags att kriminalisera mäns våld mot kvinnor

Jag kommer att jobba för stärka asylrätten, för att kriminalisera mäns våld mot kvinnor och ta fram ett förslag i Europaparlamentet på hur vi ska bekämpa  diskriminering. Det skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Den pågående pandemin kommer förhoppningsvis mattas av, men klimatkrisen kommer att bli mer påtaglig, med torka, översvämningar, konflikter och naturkatastrofer som följd.

Det växande abortmotståndet och nedmonteringen av demokratin här i Europa fortsätter, Polen och Ungern är pågående skräckexempel. Människors grundläggande fri- och rättigheter inskränks, Människorättsaktivisters och civilsamhällets demokratiska möjlighet att organisera sig försämras och HBTQI-personer förföljs. 

Miljöpartiet är garanten mot den här utvecklingen.

Stärk asylrätten

Vi måste stå starka inför den våg av inskränkningar mot asylrätten som pågår vid bland annat den polsk-belarusiska gränsen. Detta handlar i grunden om att Europa inte ska vara en plats med taggtrådsstaket och barriärer som förhindrar att människor som är på flykt f kan söka sig till säkerhet. Det handlar om medmänsklighet. Vi behöver stärka asylrätten, inte försvaga den. 

Stoppa mäns våld mot kvinnor

2022 är året då EU-kommissionen måste lägga fram ett förslag om att kriminalisera mäns våld mot kvinnor i hela EU. Förslaget har diskuterats länge, men gång på gång skjutits upp. Det är skamligt. En tredjedel av alla världens kvinnor kommer någon gång under sin livstid att uppleva våld i relation eller utanför. Det är hög tid att vi kriminaliserar mäns våld mot kvinnor. Det är vår skyldighet som makthavare att säkerställa att det aldrig sker igen. Det är nödvändigt att EU tar ett verkligt steg för att utrota det könsbaserade våldet.

Bekämpa diskriminering

Personer som rasifieras, HBTQI+ personer, funktionsförhindrade personer, personer med olika religionstillhörigheter, personer som helt enkelt inte passar in i den heteronormen möter särskilt mycket hot, våld och diskriminering. Som parlamentets huvudförhandlare för en rapport om intersektionalitet kommer jag att lägga extra kraft och energi på att belysa och kartlägga hur olika diskrimineringsgrunder samspelar och påverkar individers förutsättningar.

Klimatets år

Men 2022 måste också bli klimatets år. Visserligen är det något vi gröna kämpar ständigt kämpar för, men hittills har vi år efter år blivit besvikna. Är det något vi tar med oss från COP26, där Pär Holmgren representerade den gröna gruppen i EU-parlamentet, så är det att alla måste göra mer. Inklusive EU. Vår historiska skuld för pågående klimatkris måste vi betala av. Att skärpa utsläppshandeln, höja ambitionerna i klimattullarna, skärpa utsläppskraven i transportsektorn och säkerställa att alla sektorer bidrar i omställningen är vårt främsta mål.

Som en kämpe för mänskliga rättigheter, klimat, jämställdhet och demokrati finns det mycket att göra på jobbet. Vi politiker har en plikt gentemot våra väljare, framtida generationer och allt liv på vår planet att fortsätta denna kamp. Demokratin är det dyrbaraste vi har. Vi måste värna om den och se till att vi fortsätter bygga broar, inte gränser. 

Alice Bah Kuhnke 
EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna