Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C) betonar vikten av ett friare och grönare Europa samt en human och ansvarsfull migrationspolitik.

Bild: Mathieu Cugnot

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Så får vi ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa

Vi måste sätta ett stopp de länder som försvagar demokratin och rättsstatligheten i EU. De behövs ​​ett grönare EU för att vi ska nå de globala miljömålen. Vi måste även ​​jobba hårt för att se till att göra Europa mer attraktivt för arbetskraftsinvandrare och städa upp bland fusket. Det skriver Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C).

EU är mer relevant idag än på mycket länge. Behovet av en stark gemenskap, byggt på samarbete, samförstånd och frihet, är stort. I takt med att auktoritära, nationalistiska och populistiska krafter sveper över världen måste EU visa att en annan väg är möjlig. Vi behöver ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa.

Inledandet av 2022 är inte allt för positivt. Med ytterligare en mutation av covid-19 och ett reellt hot från Ryssland blir det än tydligare varför EU behöver ta en större plats.  På flera håll runt om i världen så ser vi att demokratin sätts på paus. Kvinnors och minoriteters rättigheter ifrågasätts, förnekas och kränks. Vi måste värna medmänskligheten och jämställdheten.

Ett friare Europa

Ett antal medlemsländer jobbar aktivt för att försvaga demokratin och rättsstaten inom EU. Som gärna politiserar domstolar, stänger ner redaktioner som inte håller med dem och nedmonterar jämställdheten mellan män och kvinnor. Detta måste få ett stopp direkt.

Varje år attackeras över 900 journalister i EU och det är ett hot som inte kan sopas under mattan. Centerpartiet välkomnar att EU-kommissionen under våren kommer att presentera nya förslag om förbättrad mediefrihet och vi kommer se till att dessa landar rätt.

Ett friare Europa innebär också att se till EU inte detaljreglerar svensk välfärd och svensk arbetsmarknadspolitik. Därför kommer Centerpartiet fortsätta stå upp för den svenska modellen och motverka förslag som undergräver den svenska konkurrenskraften.

Ett grönare Europa

Världen och Sverige står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Ett grönare EU är en förutsättning för att nå både våra svenska och de globala miljömålen. Centerpartiets prioriteringar är att se till att Europa ökar ambitionerna i klimatet och står upp för den svenska skogen och landsbygden.

Det gäller att ta rejäla steg framåt i förhandlingarna kring den reformerade handeln med utsläppsrätter, där Centerpartiet ansvarar för Renew Europes hållning. Europaparlamentet väntas rösta om frågan i början av sommaren och det är avgörande att EU går framåt med ett ambitiöst slutresultat.

En human och ansvarsfull migrationspolitik

Oenighet kring migrationspolitiken har tyvärr lett till djup splittring inom unionen. Från Centerpartiets perspektiv är detta mycket olyckligt. Om EU:s medlemsländer hade tagit ett gemensamt och solidariskt ansvar för de människor som söker skydd hade problemen kunnat hanteras.

Arbetet med EU:s migrationspaket går vidare under våren och Centerpartiet kommer att stå upp för en ansvarsfull och human politik. Vi har redan flera lagstiftningsprocesser igång som Centerpartiet kommer vara med att forma. Asylpolitiken på EU-nivå måste vara robust och rättssäker, men EU får aldrig tumma på asylrätten.

Sverige och Europas företag skriker efter kompetens. Därför är det oerhört viktigt att EU-kommissionens nya förslag om europeisk arbetskraftsinvandring landar rätt. Som huvudansvarig för EU-parlamentets rapport så kommer jag och Centerpartiet att jobba hårt för att se till att göra Europa mer attraktivt för arbetskraftsinvandrare och städa upp fusket.

Abir Al-Sahlani (C) 
Europaparlamentariker Centerpartiet, vice ordförande Renew Europe