Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Europaparlamentariker Tomas Tobé (M) vill se EU-fokus på tre frågor; brott, migration och energi.

Debatt: Debatt: Sätt fokus på brott, migration och energi

Tomas Tobé (M): 17 januari 2022

Under våren är det viktiga att sakfrågorna står i fokus och att EU levererar lösningar på gränsöverskridande samhällsproblem som brottsbekämpande insatser, en hållbar migrationspolitik och en lösning på den pågående energikrisen där inte minst kärnkraften lyfts fram, skriver Europaparlamentariker Tomas Tobé (M).

Europasamarbetet står inför både problem och möjligheter, med många angelägna frågor att ta tag i den närmaste tiden. För Sveriges del ser jag tre frågor som särskilt viktiga.

Den organiserade brottsligheten

Sverige har stora problem med gängkriminalitet och skjutningar har dessvärre blivit vardag. Det mesta som behöver genomföras för att pressa tillbaka brottsligheten handlar om svensk lagstiftning och satsningar på polis och rättsväsende, samtidigt får inte perspektiven bli för snäva.

En rapport från Europol visar att den organiserade brottsligheten inom EU aldrig har utgjort ett så stort hot mot medborgare och våra samhällen som den gör i dag. Det som göder kriminaliteten och det våld den för med sig är i hög grad pengar, korruption och droger.

Eftersom kriminaliteten är gränsöverskridande på detta sätt räcker det inte med vad vi gör i varje enskilt land. Moderaterna driver därför på för att EU ska förstärka de brottsbekämpande insatserna. Först och främst måste vi stärka Europol, så att den gemensamma polismyndigheten blir mer operativ. 

Den europeiska invandringspolitiken

Ytterligare ett genuint svenskt intresse är att få ordning på den europeiska invandringspolitiken. Sex av tio som söker asyl i EU i dag saknar asylskäl. Endast 30 procent av dem som fått ett utvisningsbeslut inom EU återvänder, vilket resulterar i växande skuggsamhällen. Flera medlemsländer, inte minst Sverige, har djupa segregationsproblem.

Som Europaparlamentets huvudförhandlare för asyl- och migrationshanteringsförordningen – ramarna för hela EU:s migrationspolitik – har jag lämnat över 160 förslag, i syfte att EU ska få kontroll på den yttre gränsen och på invandringen. Bland annat att migrationspolitiken ska göras mer målstyrd och långsiktigt hållbar samt att EU måste adressera grundorsakerna till att människor migrerar. 

Migrationsfrågorna kommer inte bli lättare att lösa om ett, två eller tre år. Det är därför hög tid att hela EU går samman, agerar konstruktivt och att vi nu får en fungerande gemensam politik på plats.

Den pågående energikrisen

Vi måste även lösa den pågående energikrisen. Såväl enskilda som företag drabbas av att elpriserna slår rekordnivåer. Tillgång till fossilfri el är också avgörande för elektrifieringen av samhället, som är en av förutsättningarna för att sänka utsläppen och nå klimatmålen. 

Kärnkraften är därför tillsammans med det förnybara central för att kunna kombinera klimatomställningen med stärkt tillväxt i hela Europa.

Vi vill därför se att utbyggnad av och forskning om nya moderna kärnkraftverk ska kunna tilldelas EU-finansiering likt andra energiprojekt i EU. Vi vill även öka hela EU:s kärnkraftsbudget samt att Europas elnät ska sammanlänkas i högre utsträckning, för att öka handeln med klimatsmart el och samtidigt säkra god elförsörjning i hela unionen.

Naturligtvis finns det en mängd både stora och svåra frågor på EU-agendan det närmaste året. Det viktiga är att sakfrågorna står i fokus och att EU levererar lösningar på gränsöverskridande samhällsproblem.

Tomas Tobé (M)
Europaparlamentariker

Mer fakta

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret