Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikör Jenny Rydstedt, internationell sekreterare på den fackliga akademikerorganisationen Saco.

Gästkrönika: EU borde intressera svenskarna mer

24 januari 2022

I år skriver vi 2022 och i september är det riksdagsval. Trots att det är 28 år sedan Sverige blev medlemmar i EU finns det en stor risk att EU-frågorna kommer vara helt frånvarande i den svenska valdebatten. Det vore mycket olyckligt, skriver gästkrönikören Jenny Rydstedt, internationell sekreterare, Saco.   

I pandemins och klimatkrisens spår står EU inför avgörande vägval på en rad områden som kommer att påverka svensk politik och svenska medborgares vardag mer än någonsin.   

Under två år har EU-länderna skapat hinder för rörlighet och öppenhet och liksom resten av världen agerat för att skademinimera effekterna av coronapandemin. Men vi närmar oss tidpunkten då återhämtningen måste ta fart på riktigt. Då gäller det att den sker med öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter och grön omställning i fokus.   

Ett demokratiskt och öppet EU

Ett starkt, demokratiskt och öppet EU ligger i Sveriges intresse. Den pandemi-nationalism som fått gehör under corona måste brytas. Innebörden av begreppet strategisk autonomi måste definieras på ett sätt som stärker EU:s konkurrenskraft och inte stänger ute omvärlden genom ökad protektionism.   

För att öka sysselsättningen inom EU behöver europeisk industri växa och utvecklas både vad gäller kompetens och råvaror. Global handel bidrar till innovation och effektivt resursutnyttjande, och globala leverantörskedjor kan vara en del av lösningen när en framtida kris uppstår.   

Den gröna omställningen är helt nödvändig både ur klimatsynpunkt och för ökad sysselsättning. Men den kräver samarbete kring forskning och utveckling både inom EU och globalt. Investeringar i EU-ländernas utbildningssystem samt i högre utbildning och forskning är en av de viktigaste åtgärderna i pandemins spår.   

Samarbete med andra EU-länder

Tillgången till likvärdig, evidensbaserad och fristående utbildning på alla nivåer är en av  grundstenarna i en demokrati. Tyvärr finns i vår närhet länder inom EU där politiska intressen styr utbildningen och forskningen och där de inskränker ett fritt domstolsväsende och fria medier. Det är en mycket upprörande utveckling som Sverige aktivt måste motverka och det görs bäst i samarbete med andra EU-länder.   

På EU:s agenda står idag inte bara frågor som rör den inre marknaden. Det är tydligt att EU behöver hantera frågor som demokrati, mänskliga rättigheter, sysselsättning, jämställdhet och inte minst klimat. Svensk politik bör därför kopplas närmare EU. 

Aktivt deltagande 

Sverige behöver aktivt delta i utvecklingen av EU:s framtid. Trots att vi är ett väldigt litet land får vi stort gehör för våra åsikter inom EU. Den positionen riskerar vi att tappa om vi inte bejakar att EU behöver utvecklas och förändras.   

Det vore önskvärt att de politiska partierna i valdebatten lyfter blicken över Sveriges gränser och låter den politiska diskussionen också handla om EU:s utveckling.   

Jenny Rydstedt
Internationell sekreterare, Saco

 

 

 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret