Annons

Försvarsministern Peter Hultqvist (S) tillbakavisade på måndagen de ryska kraven att hindra tidigare sovjetstater att bli Natomedlemmar. – Staters rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska val är inte förhandlingsbar, sade Hultqvist.

Bild: Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Försvarsministern: Nu handlar det om att bevara freden

I veckan hålls flera möten med ryska krav på Nato om säkerhetspolitiska eftergifter till Ryssland. – Resultatet får inte vara att principen om nationers rätt till självbestämmande äventyras, sade försvarsminister Peter Hultqvist på måndagen. 

Vid Folk- och försvars konferens på måndagen betonade försvarsminister Peter Hultqvist (S), mot bakgrund till Rysslands hotfulla agerande mot Ukraina, vikten av FN-stadgans regler om varje stats rätt till självständiga säkerhetspolitiska val och att väpnade angrepp mot andra stater eller hot om det är förbjudna. 

– Hela den europeiska säkerhetsordningen ifrågasätts och hotas av Rysslands agerande. Ryssland som i egenskap av permanent medlem av FN:s säkerhetsråd borde känna ett särskilt ansvar för att upprätthålla FN:s principer, sade Peter Hultqvist. 

Försvarsministern tillbakavisade de ryska kraven att hindra tidigare sovjetrepubliker som inte är med i Nato att bli det. Han kommenterade också veckans förhandlingar mellan Ryssland och USA/Nato vars utgång återstår att se.

– Staters rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska val är inte förhandlingsbar. De ryska krav som nu riktas mot omvärlden är oacceptabla. Men den säkerhetspolitiska dialog som nu inleds är viktig. Vad den resulterar i är för tidigt att säga. Men resultatet får inte vara att principen om nationers rätt till självbestämmande äventyras. Ytterst handlar det nu om att bevara freden, sade Peter Hultqvist.  

Efterlyste svensk Nato-option
Den moderata oppositionsledaren Ulf Kristersson betonade att Sverige likt Finland borde deklarerar en så kallad Nato-option där man öppet förbehåller sig rätten att efter eget val bedöma om ett Natomedlemskap är relevant eller inte. 

– Sverige bör nu i bred politisk enighet göra samma sak som Finland. Om Ryssland fortsätter att hota länder i sin närhet då finns det inget alternativ. Jag svårt att förstå hur [regeringen] kan utesluta ett Natomedlemskap i ett läge där Ryssland mer agerar som Sovjetunionen, sade Ulf Kristersson.