Jytte Guteland (S) var besviken att EU-parlamentet inte ställde sig på djurens sida i omröstning om djurskydd under transport medan Emma Wiesner (C) överlag var nöjd med de nya rekommendationerna.

Bild: Socialdemokraterna/EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stärkt djurskydd vid transport: “Kunde varit skarpare”

På torsdagen klubbade EU-parlamentet igenom rekommendationer om striktare regler för transport av djur till slakt inom och från EU. Beslutet välkomnas av svenska ledamöter – men kritiseras också för att inte gå tillräckligt långt.

Djur som skickas till slakt i EU ska inte transporteras mer än åtta timmar, slog EU-parlamentet på torsdagen fast i nya rekommendationer för ett kommande och utökat djurskydd under transport. 

Inför omröstningen hade EU-parlamentet möjlighet att skärpa och lägga till skrivningar i de rekommendationer som det tillfälliga utskottet för transport av djur ställde sig bakom i december. Jytte Guteland (S) var en av dem som hade velat se starkare skrivningar. 

– Jag är besviken på ganska mycket och känner att EU-parlamentet inte stått upp för djuren, säger hon till Europaportalen. 

Jytte Guteland tycker att den slutliga texten om åtta timmars maxgräns är för vag och öppnar upp för undantag. Hon är också besviken över att den maxgräns på 24 timmar för transport till sjöss, som hon försökt få med, inte fick stöd. 

– Jag beklagar också att parlamentet väljer att inte skydda de mest utsatta djuren, när man försvagat skyddet [från utskottets förslag] för nyfödda och diande djur samt av dräktiga djur, säger Guteland. 

Samtidigt ser hon att rekommendationerna är ett steg i rätt riktning och valde att rösta för texten i slutomröstningen. 

– Vi har kommit längre än tidigare när vi nu har rekommendationer om åtta timmar, det har vi inte haft förut, säger Guteland och tycker det är positivt att Europaparlamentet nu uppmanar EU-kommissionen att se över förordningen och ta med åtta timmars-kravet. 

Centerpartisten Emma Wiesner är nöjd med torsdagens resultat. Hon välkomnar att straffen för de som inte följer rådande reglerna om djurtransport föreslås bli hårdare och att medlemsländerna bättre ska kontrollera att lagarna följs. 

– Lagarna kring djurtransporter i Europa är redan helt okej formulerade, det stora problemet som skapar helvetet för djuren är att för många länder struntar i dem. Det [antagna förslaget] innebär fler oanmälda kontroller och tillgång till elektroniska system för övervakning av transporter. Det är stora steg framåt, säger Emma Wiesner (C).

Samtidigt beklagar även hon att flera av de skarpare förslagen föll och nämner också bland annat maxgränsen på 24 timmar för djurtransporter till havs och förbud på transporter till länder utanför unionen som inte blivit grönlistade, det vill säga att de följer EU:s regler om djurskydd.

Parlamentet var splittrat inför omröstningen och i diskussionerna inför omröstningen argumenterades det för att striktare djurtransportregler är ett hot mot Europas lantbrukare. Det är inget argument som Jytte Guteland köper. 

– Det är fullständigt absurt. Det är inte hållbart att djur transporteras på det här sättet. Det handlar om att hjälpa till att vända en utveckling som är närmast skandalös. Problemet är att det här är för osynligt och att djuren inte själva kan berätta, säger Guteland. 

En person som också vill föra djurens talan är Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. Även för henne var torsdagens omröstning en besvikelse. 

– Det visar än en gång hur djurens behov får stå tillbaka för ekonomiska intressen, säger hon i ett uttalande på organisationens hemsida. 

Även Djurens Rätt beklagar att ingen tydlig skrivning om max åtta timmars transporttid antogs och att alltför många undantag accepteras. Organisationen hade också velat se ett förbud mot transport av dräktiga djur och tycker att den antagna skrivningen om transport av unga, ej avvanda djur är svag.

Samtidigt ser man det som positivt att parlamentet vill se ny lagstiftning om djurtransport och tycker att flera skrivningar om vikten av att transporter av levande djur till slakt och avel ersätts med transport av kött och genetiskt material, är bra.