Utrikesminister Ann Linde. Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Upptrappning kring Ukraina: “Läget mer allvarligt”

Det säkerhetspolitiska läget kring Ukraina fortsätter att skruvas upp. Under måndagen träffar utrikesminister Ann Linde både sina europeiska kollegor och Natos generalsekreterare för att diskutera den allvarliga situationen. Svenska EU-politiker är oroliga för ett kommande krig.

– Läget är fortsatt väldigt allvarligt och kanske det till och med har blivit mer allvarligt de senaste dagarna med olika turer av trupprörelser, sade Ann Linde (S) inför måndagens utrikesministermöte i Bryssel där man bland annat ska diskutera säkerhetsläget med USA:s utrikesminister Antony Blinken via länk. 

– Vi kommer att upprepa att om det sker något angrepp mot Ukraina, och även om det är ett begränsat angrepp, så kommer det att mötas av starka reaktioner. Det är viktigt att vi fortsätter att ha en enhet mellan EU och USA och andra västländer, precis som vi haft fram till nu, sade Ann Linde om vad hon förväntade sig av mötet.  

Exakt var gränsen går för att sanktioner ska sättas in är dock inte helt klart. 

– Det är ju alltid svårt när det är hybridkrigsföring och man inte alltid vet vem det är som gör vissa angrepp. Men det viktiga är också signalen, det är inte så att det krävs en full invasion för att det ska bli sanktioner och andra typer av åtgärder, utan det är om det sker något slags angrepp mot Ukraina, sade utrikesministern. 

Under måndagen meddelade Nato att man skärper beredskapen av sina trupper och förstärker styrkorna i östra Europa som ett svar på den ryska upprustningen kring gränsen till Ukraina. 

– Nato kommer att fortsätta att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda och försvara alla allierade, inklusive genom att förstärka den östra delen av alliansen. Vi kommer alltid att reagera på varje försämring av vår säkerhetsmiljö, inklusive genom att stärka vårt kollektiva försvar, sade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i ett uttalande på måndagsförmiddagen. 

Senare idag ska Stoltenberg träffa Ann Linde och den finske utrikesministern Pekka Haavisto. Syftet med eftermiddagens Nato-möte är enligt Ann Linde att utbyta information och analyser kring det säkerhetspolitiska läget och att lyfta fram Sverige och Finlands linje i det som nu händer och varför vissa saker är särskilt viktiga för dessa länder. 

– Det är väldigt viktigt att vi har den här nära relationen med Nato, inte minst när det är spända tillfällen, sade Ann Linde och underströk också Sveriges nära och viktiga samarbete med Finland kring de här frågorna. 

Under helgen meddelade USA att man uppmanar anhöriga till ambassadpersonal i Kiev att resa hem. Det är inte aktuellt för för svensk del än så länge, enligt Ann Linde. 

– Vi har en beredskapsplanering för ambassaden i Kiev precis som vi har för andra ambassader, i den ingår evakuering, men i nuläget ser vi inte att att det behövs, sade hon. 
 

Svenska EU-politiker oroliga för ett kommande krig

Det säkerhetspolitiska läget oroar också de svenska ledamöterna i EU-parlamentets utrikesutskott. Flera av dem menar att EU måste agera och förbereda åtgärder mot Ryssland om de går in i Ukraina.

– EU måste agera enat och tillsammans med Nato för att skydda den europeiska säkerhetsordningen. Vi måste gemensamt sända en tydlig signal till Kreml att det kommer samlade och tuffa motåtgärder om Ryssland går in i Ukraina, säger Arba Kokalari (M). 

Även Jakop Dalunde (MP) är inne på att EU ska svara med skarpa sanktioner om Ryssland attackera Ukraina.

– I nuläget måste EU förbereda sig för att kunna stötta det ukrainska folkets kamp för självständighet och oberoende. EU måste vara redo att införa skarpa sanktioner mot den ryska makteliten vid en invasion mot Ukraina, säger Jakop Dalunde.

Några av de svenska EU-politikerna tror att det nu blir krig i Europa. David Lega (KD) påpekar dock att kriget mot Ukraina har varit igång sedan 2014 då Ryssland invaderade men att det nu kan ta ny fart. 

– Frågan är inte om det blir krig i Europa, eftersom krig har pågått sedan Rysslands invasion av Ukraina 2014. Men jag är självklart oroad över de sista månadernas utveckling, såsom de ryska truppförflyttningarna och aktiviteten kring Ukrainas gräns. Jag tycker inte vi ska vara rädda - det är precis det Kreml vill - men däremot måste vi vara förberedda för olika scenarier, till och med ett fullskaligt krig, säger David Lega.

– Säkerheten har allvarligt förvärrats och tyvärr måste vi göra oss redo för att det kan bli [krig], säger Arba Kokalari

Malin Björk (V) tror inte att det blir krig men att det kräver intensifierade multilaterala insatser för fred.

– Nej, jag tror ingen har intresse av krig. Däremot går utvecklingen i Europa onekligen mot mer polarisering, djupare skyttegravar och allt mindre respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Det är otroligt oroväckande. Det krävs intensifierade multilaterala insatser för fred och demokrati nu om vi vill undvika, även mer begränsade, väpnade konflikter och fler förlorade liv, säger Malin Björk.

Charlie Weimers (SD) menar att EU och Nato måste vara redo för motåtgärder.

– Just nu finns det inte starka indikationer på en fullskalig invasion, däremot måste EU och NATO vara redo till motåtgärder i händelse av en begränsad invasion av Ukraina eller förflyttning av offensiv militär kapacitet till Vitryssland, Charlie Weimers.