Hoppa till artikelns andra spalt.

Förnybart ökar – kol minskar

Andelen förnybar energi EU fortsätter att öka men ligger fortfarande efter kolet och oljan för att tillfredsställa energibehovet i medlemsländerna.

Under 2020 uppgick förnybara energikällor och biobränsle till drygt 17 procent av den så kallade tillgängliga bruttoenergin i EU – den totala tillgången på energi för all verksamhet på ett visst territorium. Det visar en sammanställning som Eurostat publicerade på tisdagen.

Så stor andel av energimixen i EU har förnybart och biobränsle inte haft tidigare. Men fossila bränslen utför fortfarande den största delen av energin som används i medlemsländerna, närmare 70 procent.

Andelen kol, den mest nedsmutsande energikällan, har dock minskat betydligt sedan 1990. Olja och andra petroleumprodukter har bara minskat marginellt och är den enskilt största energikällan. Naturgas har sett en uppgång under de senaste tre årtiondena. Energin från kärnkraft har legat relativt stabil på runt 13 procent.