Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
En cyklande plattformsarbetare i gigekonomis Stockholm 2022. Mannen på cykeln har inget med artikeln att göra. Foodora har kollektivavtal för en del av de som jobbar åt företaget.

Riksdagsutskott vill underkänna ny EU-reform

BRYSSEL 23 februari 2022

EU-kommissionens förslag om bättre villkor för miljontals plattformsarbare är en risk för den svenska arbetsmarknadsmodellen, anser ansvarigt utskott i riksdagen som tycker att anställningsförhållanden ska avgöras på nationell nivå. Några partier vill gå ännu längre och helt förkasta förslaget. 

I december lade EU-kommissionen fram ett förslag om nya EU-regler som ska förbättra arbetsvillkoren för cirka 5,5 miljoner personer som arbetar via digitala plattformar och som enligt kommissionen felaktigt behandlas som egenföretagare. 

Arbetsmarknadsutskottet har prövat förslaget och har nu slagit fast att delar av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen om att beslut i EU ska tas på på lägsta möjliga nivå även kallad närhetsprincipen.

Det är framför allt en artikel i förslaget, som sätter upp kriterier för vem som ska anses vara anställd, som är problematisk enligt utskottet. 

– Utskottet anser att det är viktigt med goda arbetsvillkor för plattformsarbete, men att kommissionens förslag i artikel 4 är alltför långtgående och detaljerad, säger Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet, i en kommentar till Europaportalen. 

”Anställningspresumtionen innehåller en detaljerad reglering som inte står i proportion till förslagets mål och syfte” slår utskottet fast i sitt utlåtande och menar att fastställandet av kriterier för att avgöra vem som är anställd görs bäst på nationell nivå. 

Kommissionens förslag utgör därmed en risk för den svenska arbetsmarknadsmodellen anser utskottet som därför ber riksdagen på onsdag i nästa vecka att rikta ett så kallat ett motiverat yttrande till EU för att försöka få bort förslaget. 

I svensk rätt avgörs frågan om en person är att anse som en arbetstagare eller egenföretagare genom en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det som EU-kommissionen föreslår - att en person ska anses som anställd om hen uppfyller några förbestämda kriterier – krockar med den svenska modellen där arbetsmarknadens parter gemensamt kommer överens om arbetsförhållandena. 

Utskottet understryker att det är av största vikt att frågor som reglerar anställningsförhållanden och definitioner av arbetstagarbegreppet förblir en nationell kompetens.

Fyra partier – Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet – anser att hela förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, inte bara artikel fyra, och föreslår i en reservation att riksdagen ska motsätta sig hela förslaget. 

”Det står för oss helt klart att direktivförslagets syfte i alla dess delar bättre kan uppnås av medlemsstaterna själva”, skriver partierna i utlåtandet. 

Ann-Sofie Lifvenhage (M) säger att moderaterna ser positivt på den tekniska utvecklingen som gör det möjligt att skapa nya tjänster och jobb via digitala plattfromar, vilket gör att fler kan komma i arbete.

– Däremot anser vi att dessa frågor hanteras bäst på nationell nivå. Länderna har olika förutsättningar och olika arbetsmarknadsmodeller vilket skapar olika behov, säger Ann-Sofie Lifvenhage (M) och fortsätter:

– Medlemsländerna kan med fördel dela med sig av erfarenheter och goda exempel men vi vänder oss starkt emot bindande direktiv på det socialpolitiska området.

Även arbetsmarknadens parter är oroade för vilka konsekvenser det här förslaget skulle kunna få, dels för den svenska arbetsmarknadsmodellen och dels på rättssystemet i stort då förslaget inte bara påverkar arbetsrätten utan även riskerar att spilla över på de sociala försäkringssystemen. 

Oscar Wåglund Söderström är internationell chef på TCO och han säger att TCO stödjer syftet med förslaget, att förbättra villkoren för dem som jobbar inom plattformsekonomin. 

– Men vi delar bedömningen att direktivförslaget innehåller delar som utgör risker för den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger han och hänvisar till reglerna om sysselsättningsstatus och presumtion om att alla plattformsarbetare ska betraktas som anställda. 

– Just arbetstagarbegreppet, som är starkt kopplat till varje medlemsstats arbetsrättsliga tradition, bör så långt som möjligt definieras med utgångspunkt i nationell lagstiftning och praxis, säger Oscar Wåglund Söderström. 

Oscar Wåglund Söderström tycker att de föreslagna presumtionsreglerna är väldigt detaljerade och riskerar att påverka hur arbetstagarbegreppet tillämpas i Sverige. 

– Det är också svårt att se framför sig hur de ska fungera i ett system som vårt, där myndigheter har en begränsad roll och parterna bär ett stort ansvar för att upprätthålla reglerna på arbetsmarknaden, säger han. 

Däremot delar TCO i nuläget inte bedömningen som de fyra partierna gör att hela direktivförslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Mer fakta

Charlotta Asplund Catot
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret