Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning

Forskare: Världen alltmer auktoritär – bäddar för fler krig

BRYSSEL 7 mars 2022

Vågen av demokratisering som spred sig i världen efter murens fall har nu omintetgjorts av ett allt mer autokratiskt styre i många länder, något som öppnar för fler väpnade konflikter, enligt forskare. I EU pekas sex medlemsländer ut som ”autokratiserande”.

Forskningsinstitutet V-Dem, som drivs av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, är världens största databas för att mäta demokrati. Det samlar över 3 700 landsexperter för att mäta graden av demokrati utifrån en rad olika aspekter i världens länder sedan 1789. 

Årets rapport från V-Dem bekräftar den trend forskarna sett med allt fler autokratiska länder på bekostnad av demokratiska. Efter sedan murens fall och Sovjetunionens kollaps för drygt 30 år sedan blev många länder, inte minst i Öst- och centraleuropa, demokratiska. Den ökningen av demokrati har nu upphört enligt, forskningsledaren och professorn Staffan Lindberg.

– Den eran av demokratisering fick ett definitivt slut [i och med] Putins invasion av Ukraina. Det som sker i dag är det slutliga och farliga beviset på den förändringen, sade Lindberg när rapporten presenterades i förra veckan.

Han lyfte fram den väletablerade tesen inom statsvetenskapen som säger att demokratier inte går i krig med andra demokratier. I demokratier förekommer inbördeskonflikter i mindre utsträckning än i andra typer av styren.

– Denna våg av autokratisering leder sannolikt till fler väpnade konflikter, sade Lindberg.

Sex EU-länder mer autokratiska

Europa har de mest demokratiska länderna med Sverige i topp enligt indexet. Men även i EU rör sig flera länder i en mer auktoritär riktning under det senaste årtiondet. I rapporten pekas sex EU-länder ut som ”autokratiserande”.  Ungern och Polen är de länder i världen som under det senaste årtiondet sett den största försämringen. Slovenien börjar enligt Staffan Lindberg röra sig mot dem och även Kroatien, Tjeckien och Grekland har sett betydande försämringar på demokratiskalan.

– EU står inför sin egen våg [av mer auktoritära medlemsländer]. Detta är en oroande trend, sade professor Lindberg som även pekar på EU:s närområde med Belarus, Serbien och Turkiet.

Kriget kan förvärra i Ungern och Polen

Enligt Edit Zgut, forskare vid polska vetenskapsakademin, kommer kriget i Ukraina att ytterligare öka polariseringen i Ungern och Polen. I Ungern har regeringen inför nästa månads parlamentsval använt kriget för att via statligt kontrollerad media måla upp oppositionen som ”det största existensiella hotet mot den ungerska nationen”.

– Public service […] framställer oppositionen som förrädare, sade Zgut som ser en liknande trend i Polen med att demonisera alla som tycker olika.

Forskningsledaren Staffan Lindberg menade att utveckligen i Polen och Ungern påminner om vad Vladimir Putin gjorde i början av sitt styre i Ryssland.

Mer polarisering och osanningar

Årets V-Demrapport ser samtidigt en ny trend med ökad polarisering inom länder och att det politiska styret far med mer osanning.

– Polarisering och autokratisering stärker varandra, de går hand i hand. När polariseringen ökar, minskar nivån av liberal demokrati, sade universitetslektor Vanessa Boese vid V-Deminstitutet.

Man ser även en ökning av att regeringar runt om i världen far med osanning eller felaktig information. Och detta inte bara gentemot invånarna utan även utåt med förfalskad offentlig statistik exempelvis.

– Det vi sett är att auktoritära regeringen allt mer använder sig av felaktig information för att forma en positiv syn av sig både i landet och internationellt. Vi tolkar detta som ett tecken på allt djärvare autokrater, sade Boese.

Fyra kategorier av styre

Rapporten delar även in länderna i två huvudkategorier: demokratiska och autokratiska. Dessa delas i sin tur in i två undergrupper. Demokratier kan vara ”liberala” eller ”elektorala”. Autokratier kan vara ”elektorala” eller ”slutna”. Slutna demokratier är i praktiken diktaturer.

Under det senaste året har fyra europeiska länder hamnat i en annan kategori. Två länder har blivit mer demokratiska och gått från ha klassats som autokratier till demokratier: Armenien och Ukraina. Två länder har samtidigt halkat ned på skalan. Österrike har gått från att klassas som en ”liberal demokrati” till en ”elektoral demokrat”. Albanien klassas inte längre som demokrati utan som autokrati.

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret