Efter 10 år kan EU-kommissionens lagförslag om könskvotering i bolagsstyrelser snart bli verklighet.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Majoritet i EU väntas stödja könskvotering – Sverige säger nej

Under tio år har frågan om könskvotering i bolagsstyrelser varit politiskt låst i EU:s ministerråd. Efter att Tyskland ändrat sig kan en EU-lag nu bli verklighet. Glädjande för Sveriges regering som är positiv – men negativt för riksdagen som står fast vid ett tidigare nej till förslaget.

När EU:s arbetsmarknadsministrar på måndag träffas i Bryssel förväntas de ge grönt ljus till att göra könskvotering i bolagsstyrelser tvingande i hela EU. Det innebär att tio års blockering av frågan är till ända. 

Ända sedan EU-kommissionen 2012 lade fram sitt förslag om att bolagsstyrelser ska utgöras av minst 40 procent av båda könen så har en majoritet av EU-länderna motsatt sig förslaget – därav även Sverige. I Sverige har det varit oppositionen som vänt sig mot förslaget med hänvisning till subsidiaritetsprincipen, det vill säga att regleringar av dessa slag inte ska ske på EU-nivå, utan tas bäst på nationell nivå. 

Nu ser det ut som att Sverige ändå åker på en tvingande lag. Tyskland har varit en av de länder som motsatt sig förslaget. Men efter regeringsskiftet i höstas har landet nu svängt i frågan och säger sig nu vilja rösta för förslaget – följt av Danmark och Nederländerna. Därmed är en majoritet av EU-länderna för en kvotering. 

Sverige säger fortsatt nej

När EU-nämnden på fredagen träffades för att anta Sveriges position i ärendet ville en majoritet av oppositionspartierna fortsatt att regeringen röstar nej på måndag. Bara socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ställde sig positiva till förslaget. 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) beklagar riksdagens linje. 

– Utöver Sverige är det endast Polen och Slovakien som väntas rösta nej till förslaget. Det är pinsamt. Jag beklagar det, men regeringen är bunden av EU-nämndens beslut och vi kommer att följa det, säger han i en skriftlig kommentar till Europaportalen.