Den ungerska regeringen har två månader på sig att svara på kommissionens invändningar. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Korruption med EU-pengar utlöser rättsstatsvapen mot Ungern

Kommissionen inleder för första gången en process mot ett medlemsland för att detta inte gör tillräckligt för att skydda EU:s budget.

Under ett årtionde har EU-kommissionen inte lyckats komma till rätta med att EU-stöd till Ungern riskerar att bli föremål för korruption och bedrägerier. I sina granskningar av hur medlemsländerna hanterar stöden har kommissionen enligt en EU-tjänsteman krävt en ”exceptionellt hög nivå” av återbetalningar av EU-pengar till Ungern på grund av oegentligheter som bedrägerier.

– [Vi har inte sett] någon förbättring, trots rekommendationer, anmodan och överträdelseförfaranden. Läget upprepas år efter år, sade EU-tjänstemannen på onsdagen.

I dag onsdag skickar kommissionen därför för första gången ett formellt brev till ett medlemsland under unionens nya rättsstatsmekanism. Mekanismen gör att EU-bidrag till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer kan dras in.

Annons

Kommissionens invändningar mot situationen i Ungern rör en rad områden, i synnerhet hur offentliga upphandlingar, där företag konkurrerar om olika uppdrag å skattebetalarnas vägnar, hanteras. Man är orolig för att inte tillräckligt görs för att förhindra och bestraffa bedrägerier och korruption med EU-pengar.

Kommissionen är vidare kritisk till hur finansiell kontroll, översyn och revision fungerar såväl som effektiviteten och öppenheten i den ekonomiska förvaltningen och ansvarsutkrävande system. Dessutom har kommissionen identifierat ett antal försvårande omständigheter som bristande oberoende i det ungerska domstolsväsendet och bristande ramverk mot korruption.

– Vi har uppenbart en kombination [av olika problemområden] som gör gör bilden inte bra när det gäller rättsstatlighet, sade EU-tjänstemannen.

Det har tidigare avslöjats hur personer nära premiärminister Viktor Orbán tilldelats stora fördelaktiga offentliga upphandlingskontrakt. Enligt korruptionsgranskarorganisationen Transparency International är Ungern det näst mest korrupta landet i EU och har blivit allt mer så under Viktor Orbáns tid vid makten.