Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Allt färre personer får asyl i Sverige

Tre av fyra fick avslag på sina asylansökningar i Sverige under 2021. Totalt fick knappt fem tusen personer sin ansökan beviljad – det lägsta antalet i Sverige sedan EU började föra statistik på området.

Under 2021 beviljades knappt 5 000 personer asyl i Sverige. Det är det klart längsta antalet sedan EU:s statistikbyrå Eurostat började föra statistik i ämnet 2008. Tre av fyra ansökningar fick avslag.

Sverige ger färre asyl

Sverige har länge beviljat flest eller näst flest asylansökningar i förhållande till befolkningsmängden i EU. Detta började ändras under 2019 och i fjolåret gav Sverige färre personer asyl än EU-snittet. (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Tyskland i topp

Sett till det totala antalet beviljade asylansökningar ligger i klart topp Tyskland med över 83 000 positiva besked. I botten ligger Slovenien och Ungern.