EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade på onsdagen ett förslag på hur EU ska stötta Ukrainas uppbyggnad.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-lån ska stötta Ukrainas återuppbyggnad

EU-kommissionen lade på onsdagen fram förslag på hur EU ska stötta återuppbyggnaden av Ukraina. 

– EU har ett ansvar och ett strategiskt intresse i att leda den här uppbyggnadsinsatsen, sade Ursula von der Leyen.

EU-kommissionen föreslog på onsdagen flera stödåtgärder för att bidra till Ukrainas återuppbyggnad, både på kort och lång sikt. 

– Ukraina står på frontlinjen för att försvara europeiska värden. Vi kommer att fortsätta att stå vid deras sida genom kriget och när de ska bygga upp sitt land igen, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på onsdagen. 

På kort sikt föreslår EU-kommissionen ett nytt finansiellt stöd till Ukraina i form av lån på upp till nio miljarder euro – motsvarande cirka 94 miljarder svenska kronor – under 2022. 

Lånet kommer utöver det stöd som EU hittills redan har givit landet. Bland annat ska lånet bidra till att upprätthålla grundläggande tjänster, tillgodose humanitära behov och att laga den mest väsentliga infrastrukturen. 

Långsiktigt stöd

EU ska även ha en central roll i att bygga upp Ukraina på lång sikt.  

– EU har ett ansvar och ett strategiskt intresse i att leda den här uppbyggnadinsatsen, sade Ursula von der Leyen. 

EU-kommissionen föreslår att en internationell plattform för att koordinera återuppbyggnaden upprättas. Plattformen skulle ledas av Ukraina och EU-kommissionen men skulle föra samman medlemsländer och andra partners från hela världen. 

Syften med plattformen, är enligt kommissionen, att gemensamt komma överens om vägen framåt, och att säkerställa en maximal synergi av alla insatser. 

Ukraina ska själv identifiera vilka behov de har men nyckelreformer ska genomföras med fokus på områden som korruptionsbekämpning, administrativ kapacitet, rättsstat och oberoende rättssystem. 

– På sikt kommer denna kombination av investeringar och reform stötta Ukraina i sin väg framåt på den europeiska vägen. Så det är väldigt viktigt för medlemskapsprocessen, sade von der Leyen.