EU-kommissionär Ylva Johansson vill ta hårdare tag mot ryska oligarker och organiserad brottslighet.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill bli tuffare mot oligarker och brottslingar

EU-kommissionen vill göra det möjligt att konfiskera ryska oligarkers tillgångar – och samtidigt stärka och synkronisera kampen mot organiserad brottslighet.

Det ska bli kriminellt att försöka smita undan EU:s sanktioner – det föreslår EU-kommissionen på onsdagen.

Kommissionen föreslår även nya regler som ska hjälpa EU-länderna att konfiskera tillgångar som frysts som en del av unionens sanktioner mot Ryssland. 

Att beslagta tillgångar är i dag en fråga som faller inom nationell lagstiftning, som skiljer sig åt mellan länder. Med onsdagens förslag vill EU-kommissionen täppa till luckorna mellan de olika juridiska systemen. 

Tanken är att de båda åtgärderna ska göra EU:s sanktioner mot Ryssland mer effektiva – genom att bättre komma åt ryska oligarker som försöker undslippa sanktioner genom att exempelvis flytta sina tillgångar innan de fryses – samtidigt som man stärker EU:s kamp mot grov organiserad brottslighet, vars tillgångar idag uppskattas till minst 140 miljarder euro.

– I dag beslagtar EU endas en procent av den organiserade brottslighetens kriminella inkomster, och fryser endast två procent. Med det nya direktivet kommer vi att bli mycket mer effektiva, sade ansvarig EU-kommissionär Ylva Johansson när förslaget presenterades. 

Bland annat ska EU kunna agera snabbare och kunna frysa brottslingars tillgångar direkt, istället för att som i dag behöva vänta in beslut som kan dröja flera dagar. 

– När beslutet väl kommer finns det ibland inte längre några tillgångar kvar att frysa, sade Ylva Johansson om dagens system. 

De nya reglerna skulle även gälla överträdelse av sanktioner, och därmed säkerställa effektiv spårning, frysning, hantering och konfiskering av intäkter.