EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade på onsdagen ett förslag på ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt sanktionspaket föreslås: Förbud mot rysk olja innan årets slut

Importförbud på all rysk olja, utestängning av rysk statsmedia och portning av ryska storbanker från Swift – det är några av EU-kommissionens förslag i den nya sanktionspaketet mot Ryssland som presenterades på onsdagsmorgonen.

Inför EU-parlamentet i Strasbourg presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på onsdagsmorgonen ett förslag på ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland. Som väntat står den ryska oljan i fokus. 

– Det kommer att bli ett fullständigt importförbud för all rysk olja, sade von der Leyen. 

Förbudet ska dock inte börja gälla direkt. Import av råolja ska fasas ut under sex månader och raffinerad olja, som exempelvis bensin, fram till årsskiftet. 

– Vi ska se till att vi fasar ut rysk olja på ett ordnat sätt, så på ett sätt som gör att vi och våra partners kan säkra alternativa försörjningsvägar och samtidigt vara mycket noga med att minimera påverkan på den globala marknaden. Och det är därför vi kommer att fasa ut den ryska leveransen av råolja inom sex månader och raffinerade produkter i slutet av året, sade von der Leyen. 

Det har tidigare kommit uppgifter om att Ungern och Slovakien, som är starkt beroende av rysk olja, ske ges ett undantag från importförbudet. Det var dock inget som Ursula von der Leyen nämnde. 

Rysk storbank portas

Utöver sanktionerna mot oljan föreslår EU-kommissionen att porta flera ryska storbanker från det internationella betalningssystemet Swift därav Rysslands största bank Sperbank. Vidare vill kommissionens förbjuda tre statskontrollerade ryska tv-bolag att verka i EU. 

Sanktionerna föreslås också rikta in sig på militärer ansvariga för de ryska grymheterna i ukrainska Butja och Marioupol, bland annat genom inreseförbud och att frysa deras tillgångar. 

Förslaget ska nu diskuteras bland EU-länderna. 

Import borde avbrytas genast

EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) tycker att det nya sanktionspaketet är ett viktigt steg i rätt riktning men anser att EU:s medlemsländer borde avbryta all import av rysk energi omedelbart. 

– Att vänta sex månader är att fortsätta finansiera Putins invasionskrig i Ukraina i sex månader till, säger han.