Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Europaparlamentariker Sara Skyttedal (KD).

Debatt: Debatt: Guteland och Wiesner äventyrar klimat och konkurrenskraft

Sara Skyttedal (KD) 7 juni 2022

I Europaparlamentet står nu två olika klimatförslag emot varandra: plakatpolitik eller ansvarsfullhet. Förslaget från Guteland (S) och Wiesner (C) skulle fördyra omställningen, öka koldioxidläckaget och skada klimatet. En seriös klimatpolitik måste rädda både klimatet och industrins konkurrenskraft. Det skriver Europaparlamentariker Sara Skyttedal (KD).

Klimatpolitiken är inte så enkel som de rödgröna partierna vill få den att framstå som. Det är nämligen inte så att det mest ambitiösa, eller det mest långtgående förslaget, med automatik är det som gynnar klimatet mest. 

Europas mest konkurrensutsatta industrier

En klimatpolitik som klarar av att också värna industrins konkurrenskraft och stävjar inflationen gynnar inte bara vår ekonomi, utan också det globala klimatarbetet. Detta har varit min ingång i förhandlingarna om revideringen av EU:s utsläppshandel, som voteras i Strasbourg nu på onsdag.

Januaripartiernas agerande i förhandlingarna om handeln med utsläppsrätter riskerar å andra sidan inte endast att slå ut Europas mest konkurrensutsatta industrier, utan äventyrar faktiskt också hela EU:s klimatomställning. Jytte Guteland (S) och Emma Wiesner (C) drev i Europaparlamentets miljöutskott igenom ändringar som påskyndar utfasningen av den så kallade fria tilldelningen av utsläppsrätter, som idag sker till vissa nyckelsektorer. En åtgärd som på kort sikt skulle öka kostnaderna för omställningen, påskynda koldioxidläckage och i längden också skada klimatet.

Jag är stolt över att den position som jag var med och förhandlade fram i industriutskottet istället föreslår att utfasningen av den fria tilldelningen sker på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. I veckan ställs industriutskottets och miljöutskottets positioner mot varandra, och mitt arbete just nu fokuserar på att göra vad jag kan för att Europaparlamentet antar en position som även värnar industrins förutsättningar.

Fossilfria alternativen ännu inte på plats

Målet med omarbetningen av utsläppshandeln bör vara att göra utsläppen dyrare i takt med att fossilfria lösningar blir tillgängliga och konkurrenskraftiga. Med miljöutskottets förslag skulle kostnaderna för utsläppen bli radikalt dyrare långt före de fossilfria alternativen finns tillgängliga i den utsträckning som industrin behöver dem. Den naturliga konsekvensen av en sådan fartblind politik är att fler företag väljer att flytta sin produktion till länder utanför EU. Vilket i sin tur leder till ökade utsläpp, eftersom det är EU som redan idag är världsledande vad gäller en ansvarsfull klimatpolitik.

För att förhindra att systemet med utsläppsrätter inte blir en konkurrensnackdel för europeiska företag, på EU:s inre marknad, ligger samtidigt ett förslag om koldioxidtullar på bordet. Tanken är att de här tullarna ska ersätta den nuvarande skyddsmekanismen, vilken består av den nämnda fria tilldelningen av utsläppsrätter till vissa nyckelindustrier.

Osäkerhet kring klimattullar 

Men i och med att dessa tullar är en ny och oprövad mekanism, är det omöjligt att säga exakt hur tullarna kommer påverka exportmarknaden och hur effektiva de kommer vara. Vi vet inte heller om tullarna kommer att utmanas på WTO-nivå, men det finns en överhängande risk för att de kommer att spä på redan existerande spänningar i världshandeln. Att mitt i denna osäkerhet påskynda utfasningen av den fria tilldelningen, vilket de rödgröna partierna alltså föreslår, är därför ytterst oansvarigt.

Det vi alla är överens om är att det under de kommande fem till tio åren kommer krävas enorma investeringar för att nå EU:s ambitiösa klimatmål. Vad Socialdemokraterna och Centerpartiet, tillsammans med de andra rödgröna partierna, inte verkar förstå är att deras förslag försvårar för företagen i nyckelindustrier att göra dessa investeringar i syfte att klimatanpassa verksamheterna. Att i denna kritiska situation öka kostnaderna för företagen allt för kraftigt och allt för snabbt, och därmed eliminera en stor del av nyckelaktörernas investeringsutrymme, är därför ett allvarligt hot inte bara mot Europas konkurrenskraft utan också mot klimatarbetet i stort.

EU riskerar att avskräcka omvärlden

Att på kort sikt göra verksamheten radikalt dyrare för de företag som idag omfattas av den fria tilldelningen av utsläppsrätter är helt enkelt dålig klimatpolitik. Med den enda följden att vi slår undan benen för europeisk konkurrenskraft, och därigenom vår förmåga att pressa tillbaka inflationen och arbetslösheten. 

Om EU misslyckas med att kombinera ekonomisk tillväxt med klimatomställningen, riskerar vi avskräcka omvärlden, snarare än att tjäna som inspirationskälla. Jag beklagar djupt att Socialdemokraterna och Centerpartiet föredrar miljöutskottets plakatpolitik framför en balanserad klimatpolitik som gör långsiktig skillnad på riktigt.

Sara Skyttedal (KD)
Europaparlamentariker

EPP-gruppens förhandlare i Industriutskottet vad gäller EU:s system för utsläppshandel (EU ETS)

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret