Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
EU-kommissionärer Dubravka Šuica, Maroš Šefčovič och Věra Jourová. Arkivbild.

Kommissionen lovar: Medborgarförslag i höst

BRYSSEL 20 juni 2022

I september ska EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lägga fram de första konkreta förslagen från medborgarnas framtidskonferens.

För en dryg månad sedan avslutades den ett år långa ”Konferensen om EU:s framtid” där slumpmässigt utvalda invånare i medlemsländerna fått komma med förslag om unionens framtid.  De har i en rapport enats om 49 förslag och över 300 åtgärder de vill att EU vidtar.

I fredags stakade kommissionen fram de kommande stegen i processen att förverkliga förslagen.

– I dag går startskottet för vårt arbete med att ge dessa idéer den uppföljning de förtjänar, sade EU-kommissionär Maroš Šefčovič under en presskonferens.

De 49 förslagen och 326 specifika åtgärderna fördelas på nio olika ämnesområden (se faktaruta.) Kommissionen har vidare klassificerat förslagen och åtgärderna i fyra olika kategorier där den sista, som visar helt eller delvis nya förslag, är den kanske intressantaste. Det handlar om allt från att minska ljusföroreningar, psykisk hälsa, nya sätt att mäta välfärd till att bättre efterleva konsumentskyddslagar.

Lansering i september

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer under sitt årliga linjetal om tillståndet i unionen i september att presentera de första konkreta förslagen från framtidskonferensen. Vad det kan röra sig om ville dock kommissionärerna inte gå vidare in på.

EU-kommissionär Dubravka Šuica tillade att man även kan identifiera en femte kategori med förslag som skulle kräva fördragsändring. Bland dessa finns bland annat förslag som rör försvar och folkhälsa. Ungefär ett av tio av förslaget skulle enligt kommissionen troligen kräva fördragsändring.

Kommissionen har under hela processen ställt sig bakom eventuella ändringar av fördraget men pekar samtidig på att mycket går att genomföra med olika typer av samarbeten inom nuvarande Lissabonfördag.

Medborgarpaneler fortsätter

En del av framtidskonferensen utgjordes av medborgarpaneler med slumpmässigt utvalda invånare från EU-länderna. Detta vill kommissionen nu ta vidare och använda sig av sådana i framtiden inför att ny stora förslag läggs fram för att höra åsikter och förankra arbetet.

– Medborgare ska ge oss sin åsikt innan vi lägger fram stora förslag, sade kommissionär Věra Jourová.

EU-ländernas stats- och regeringschefer väntas senare i veckan diskutera frågan under junitoppmötet.

 

Alla nya förslag från framtidskonferens

Här är alla nya eller delvis förslag och initiativ från framtidskonferensen som kommissionen nu överväger att lägga fram fördelade på de nio ämnesområden:

Klimat och miljö

 • Lagstiftning för växter som produceras med vissa nya genomiska tekniker
 • Djurskyddsnormer för importerade varor
 • Alternativ för djurskyddsmärkning
 • Vägledning om sektorspecifik tillämpning av den första principen om energieffektivitet
 • EU-omfattande bedömning av utkast till uppdaterade nationella energi- och klimatplaner
 • Förbättring av privat finansiering av energieffektivitet
 • Ta itu med avfallshanteringens miljöpåverkan
 • Åtgärder för att begränsa ljusföroreningar
 • Ytterligare främjande av cykelinfrastruktur och bilfria zoner (bestämmelser om tillträde för stadsfordon)
 • Handlingsplan för att främja energiomställningen inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna
 • Lagstiftningsförslag om att öka andelen fordon med nollutsläpp i offentliga och privata transportföretags bilflottor över en viss storlek
 • Bedömning av behovet av ett EU-omfattande undantag från mervärdesskatt för internationella tågbiljetter till att minska kostnaderna för tågresenärerna avsevärt

Folkhälsa

 • Digital märkning och märkning på framsidan av förpackningen om produkters ekologiska fotavtryck
 • Sätt att öka deltagandet i den europeiska folkhälsoveckan
 • Patentpaketet, inklusive initiativ om kompletterande skyddscertifikat tvångslicensiering av patent
 • Åtgärder för att ta itu med marknadsföring och reklam för produkter som är kopplade till cancerrisker
 • Effekter av lagstiftning om rökförbud
 • Ny övergripande strategi för psykisk hälsa

Ekonomi, social rättvisa och arbetstillfällen

 • Åtgärder för att stödja regioner med ihållande låg tillväxt
 • Fortsatt arbete för att göra industrin hållbar, digital och motståndskraftig och för att ta itu med beroenden
 • Att ta itu med den demografiska övergången, särskilt när det gäller åldrande och avfolkning
 • Ett integrerat sätt att mäta och övervaka välbefinnande förutom BNP
 • Ytterligare utvidga och uppgradera användningen av digitala verktyg och processer inom bolagsrätten

EU i världen

 • Nya åtgärder för att förbättra EU:s globala livsmedelssäkerhet
 • Försörjningskedjans motståndskraft och öppenhet för viktiga läkemedel, medicinska produkter och ingredienser

Värderingar och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet

 • Initiativ om föreningar och ideella organisationer
 • Årlig konferens om rättsstatsprincipen för att involvera medborgare och andra intressenter

Digital omställning

 • Öka tillämpningen av dataskyddsförordningen, bland annat genom att överväga ett administrativt förfarande för tillämpningen av dataskyddsförordningen i gränsöverskridande fall, öka kommunikationen om dataskyddsregler och samtycke samt förbättra informationen om hur uppgifterna används
 • Fortsatt utveckling av det europeiska digitala ID:et, inklusive underlättande av gränsöverskridande transaktioner
 • Europeiska datarum för rörlighet och turism
 • En europeisk ram för mätning, bedömning och information om digitaliseringens miljökonsekvenser för medborgarna
 • Bättre tillämpning av konsumentskyddslagar
 • Alternativa sätt att lösa konsumenttvister
 • Initiativ för att öka den digitala sammanhållningen genom att bygga på de europeiska digitala innovationscentrumen
 • Ytterligare utveckling av den flerspråkiga dimensionen inom ramen för den digitala omvandlingen i EU
 • Standardprogram om nätetikett och användares rättigheter på nätet
 • Standardiseringsverksamhet om artificiell intelligens
 • En förberedande åtgärd för EU-samordnad övervakning av darknet

Demokrati i EU

 • Bidra till att bygga upp kapaciteten hos nationella, regionala och lokala aktörer för att lansera en ny generation av decentraliserade medborgardialoger som bygger på deliberativa metoder. Utveckla en europeisk stadga för medborgardeltagande som riktar sig till alla som deltar i eller organiserar aktiviteter för medborgarinflytande och som främjar de allmänna principer som är viktiga för ett framgångsrikt medborgarinflytande
 • Att göra det europeiska medborgarskapet mer konkret för medborgarna, bland annat genom att stärka de rättigheter som är knutna till det och genom att tillhandahålla tillförlitlig och lättillgänglig information om det
 • Främja undervisningsmaterial från europeiska samarbetsprojekt på kommissionens ”Elev- och lärarhörna” och utveckla nytt undervisningsmaterial som också tar upp betydelsen av aktivt medborgarskap och mediekunskap
 • Förbättra öppenheten i EU:s beslutsfattande genom att låta medborgarobservatörer följa beslutsprocessen på nära håll. Dessa företrädare skulle kunna bjudas in av de tre institutionerna tillsammans för att observera utvalda interinstitutionella EU-beslutsprocesser om ämnen av allmänt intresse och "sända ut” utvecklingen till medborgarna i EU

Migration

 • Ta itu med sysselsättningen och bristen på arbetskraft med hänsyn till det geopolitiska sammanhanget
 • Utvärdera lagstiftningen mot människohandel och vid behov föreslå en översyn
 • Intensifiera arbetet med det första mottagandet

Utbildning, kultur, ungdom och idrott

 • Ytterligare förbättrad informationsplattform för att utbyta och samla utbildningsrelaterad information

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret