Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelar att regeringen ämnar rösta nej till minimilönsdirektivet, vilket välkomnas av LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Nordmark: Svenska modellen skyddas från EU:s minimilönsregler

BRYSSEL 7 juni 2022

Under natten till tisdagen nådde EU-parlamentet och ministerrådet en kompromiss om minimilöner. 

– Den svenska modellen undantas från direktivets bestämmelser, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 

Trots det kommer den svenska regeringen rösta nej till direktivet. 

– Vi ser fortfarande ett direktiv som ett hot, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Efter förhandlingar långt in på natten mot tisdagen kunde ministerrådet och EU-parlamentet preliminärt enas om ett direktiv om minimilöner. In i det sista har det från svenskt håll funnits oro för hur direktivet ska slå mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Detaljerna i den slutliga överenskommelsen är ännu inte kända, men arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) säger att Sverige har lyckats få igenom viktiga förändringar som skyddar den svenska modellen. 

– Vi har kunnat se till att direktivet inte innebär några krav på förändringar i vår lagstiftning eller hur vi beslutar om löner i Sverige. Den svenska modellen undantas från direktivets bestämmelser och arbetsmarknadens parter kommer även i framtiden att ansvara för lönebildningen. EU ska varken nu eller i framtiden bestämma över hur vi sätter löner i Sverige, sade Eva Nordmark under en presskonferens på tisdagen. 

Samtidigt understryker hon att regeringen inte vill ha någon lagstiftning om minimilöner på EU-nivå över huvud taget. 

– Lönebildningen är en fråga som bör hanteras nationellt. Det har vi varit tydliga med sedan första början. Och därför är beskedet idag att Sverige kommer att säga nej till det här direktivet, sade hon inför att EU-länderna ska rösta om kompromissen i mitten av juni – en omröstning där förslaget trots allt förväntas gå igenom. 

“Kan inte sia om framtiden”

Regeringens besked välkomnas av LO:s ordförande Susanna Gideonsson. 

– Jag välkomnar verkligen arbetsmarknadsministerns tydliga besked att regeringen inte kommer att  föreslå några ändringar i svensk lagstiftning med anledning av minimilönsdirektivet. Den svenska modellen ska värnas. Löner och villkor i Sverige ska inte bestämmas av politiker i Bryssel och inte heller i Sveriges riksdag, utan i förhandlingar mellan parterna på svenska arbetsmarknad, sade hon på morgonens presskonferens. 

Samtidigt är Susanna Gideonsson inte helt trygg i att direktivet inte kommer att påverka Sverige. 

– Vi ser fortfarande ett direktiv som ett hot, för vi kan inte sia om framtiden. Därför därför är det så oerhört viktigt att den svenska regeringen har fortsatt att förhandla in i det sista för att se till att direktivet ska göra så liten skada som möjligt, sade hon. 

Mattias Dahl är vice VD på Svenskt Näringsliv och han anser att det är olyckligt att det nu ser ut att bli ett nytt EU-direktiv om minimilöner. 

– Utgångspunkten med direktiv är ju att man vill träffa alla och därmed blir det ett problem för oss, säger han och understryker att han ännu inte haft möjlighet att granska slutuppgörelsen. 

– Ytterst är det EU-domstolen som har att tolka det här och vi vet ju sedan tidigare att EU-domstolen kan landa i tolkningar som man inte trodde. Det är något vi måste förhålla oss till, säger han. 

– Det är bra om regeringen gör bedömningen att det här inte kommer påverka den svenska arbetsmarknadsmodellen, och ännu bättre om den håller, men det är per definition ett problem att EU lagstiftar på det här området, säger han. 

Lyssnat på Sverige

Från EU-parlamentets förhandlare bekräftar man att det nya direktivet inte kommer att påverka länder som inte redan har lagstadgade minimilöner. 

– Vi har lyssnat till deras oro och vi är på inget sätt redo att riskera den goda svenska arbetsmarknadsmodellen. Därför tog vi deras förslag ombord för att skapa extra tydlighet, sade den nederländska EU-parlamentarikern Agnes Jongerius (S), som har varit en av EU-parlamentets två förhandlare, på en presskonferens i Strasbourg efter att förhandlingarna avslutats. 

Agnes Jongerius understryker att man sent under måndagen fortfarande fick förslag på ändringar från den svenska regeringen som man lyckades ta med i sluttexten. Hon hoppas därför att Sverige kommer att ändra sig angående sin nej-röst i rådet. 

– Men å andra sidan är jag ganska övertygad om att vi [på nästa arbetsmarknadsministermöte] kan arbeta för en kvalificerad majoritet med eller utan de svenska kollegorna, konstaterade Anges Jongerius. 

Kritik från högeroppositionen

Nattens överenskommelse väcker dock farhågor bland svenska oppositionspolitiker i EU-parlamentet. 

– Den överenskommelse man slöt i natt är inte bra eftersom den äventyrar svensk arbetsmarknad. Som jag och Moderaterna hela tiden sagt och agerat så kommer vi inte stödja förslaget. Vi vill inte se lönereglering på EU-nivå, säger EU-parlamentariker Jessica Polfjärd (M).  

– Vi har under hela processens gång varit emot ett förslag om lagstadgad minimilön på EU-nivå samtidigt som regeringen tonat ner allvaret. Så sent som i december i fjol så röstade regeringen för Europeiska rådets förslag som inte var en försäkran om att den svenska modellen skulle äventyras, fortsätter hon. 

Jessica Polfjärd får medhåll av sin kristdemokratiska kollega Sara Skyttedal. 

– Trialogöverenskommelsen är ett helt oacceptabelt hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger hon. 

Sara Skyttedal tycker att det största problemet är den överhängande risken för att direktivet, inte minst mot bakgrund av dess allmänna inriktning och kommande tolkningar i EU-domstolen, tillskapar nya individuella rättigheter till minimilöner på EU-nivå. 

– Sådana rättigheter innebär ett brott mot principerna att det är medlemsstaterna som ska besluta om lönebildningen, och att uppgiften i Sverige fortsättningsvis bör skötas av arbetsmarknadens parter, säger Sara Skyttedal som välkomnar regeringens besked att man ska rösta nej till uppgörelsen i rådet. 

Charlotta Asplund Catot
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret