Transportsektorn var en av de sektorer som stod för den största ökningen av växthusgasutsläpp under det första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s utsläpp nästan lika stort som innan pandemin

EU:s utsläpp av växthusgaser närmar sig samma nivåer som före pandemin visar färska siffror från Eurostat

– Det kommer att behövas större minskningar om man ska klara 2030- och 2050-målen, säger Jonas Allerup på Naturvårdsverket.

När covid 19-pandemin slog till i Europa i början av 2020 minskade EU:s utsläpp av växthusgaser snabbt. 

Redan under det första kvartalet 2020 – det vill säga precis i början av pandemin – minskade utsläppen av växthusgaser i nästan alla EU-länder jämfört med samma period året innan, enligt Eurostat. Den totala minskningen i EU var sju procent. 

Sedan dess har utsläppen ökat igen. Under det första kvartalet 2022 ökade EU:s utsläpp av växthusgaser med sju procent jämfört med samma kvartal 2020, enligt färska siffror från Eurostat

Utsläppen är nu nästan tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Första kvartalet 2019 släppte EU ut 1 035 miljoner ton koldioxid. Samma period 2022 var utsläppen 1 029 miljoner ton. Det är en skillnad på 0,6 procent. 

Enligt Eurostat beror de dokumenterade ökningarna till stor del på effekten av den ekonomiska återhämtningen efter den kraftiga nedgången i aktiviteten i samhället och arbetsmarknaden på grund av covid-19-krisen.

Annons

– Sex miljoner ton är ingen stor minskning, säger Jonas Allerup, som jobbar på klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, till Europaportalen. 

– Det kommer att behövas större minskningar om man ska klara 2030- och 2050-målen, säger han med hänvisning till EU:s klimatmål om att minska klimatutsläppen i unionen med 55 procent till 2030 och vara klimatneutralt år 2050. 

Samtidigt tror Jonas Allerup att minskningen kommer att ta fart när EU:s klimatpaket, som fortfarande håller på och förhandlas, är på plats. 

– Det kommer att ge en skjuts framåt – men frågan är hur stor påverkan det kommer att ha. Kommer det att räcka för att klara 2030-målet, och det långsiktiga för 2050? En sådan analys har man inte riktigt än, säger han. 

 

Fotnot: Uppgifterna från Eurostat bygger på kvartalsberäkningar av uppskattade utsläpp för varje land. Enligt Eurostat själva ska uppgifterna tolkas med försiktighet eftersom de kan påverkas av mycket landsspecifika omständigheter.