Återanvänt avloppsvatten kan bli räddningen för jordbruket när torka drabbar Europa.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Extremtorka i EU: Renat avloppsvatten kan rädda jordbruket

Extremtorkan som drar över Europa till följd av sommarens rekordvärme slår hårt mot jordbruket i EU. EU-kommissionen vill nu hjälpa medlemsländerna att bättre återvinna avloppsvatten. 

– Vi måste sluta slösa med vatten och använda denna resurs mer effektivt för att säkerställa säkerheten och hållbarheten för vår jordbruksförsörjning, säger miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

Sommarens rekordvärme och brist på nederbörd i stora delar av Europa har fått konsekvenser för vattentillgången inom EU. Flera länder har drabbats av svår torka som bland annat slår hårt mot jordbruket. 

För att säkra tillgången till vatten och att minska trycket på vattendragen är återanvändning av avloppsvatten från städer ett viktigt verktyg, enligt EU-kommissionen. 

Annons

– Sötvattenresurserna är knappa och alltmer pressade. I tider av aldrig tidigare skådade temperaturtoppar måste vi sluta slösa med vatten och använda denna resurs mer effektivt för att anpassa oss till det förändrade klimatet och säkerställa säkerheten och hållbarheten för vår jordbruksförsörjning, säger EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius i ett uttalande. 

Sommaren 2023 träder nya EU-regler om återvinning av vatten i kraft. Reglerna fastställer bland annat minimikrav för vattenkvalitet, riskhantering och övervakning för att säkerställa säker vattenåteranvändning. 

I förra veckan publicerade kommissionen riktlinjer för att hjälpa medlemsländerna att tillämpa reglerna om säker återanvändning av renat avloppsvatten från tätbebyggelse för jordbruksbevattning. Syftet är att hjälpa EU-länderna att använda vatten på ett ansvarsfullt sätt och att på ett sätt som är säkert och uppfyller alla nödvändiga sanitära standarder. 

– Riktlinjerna kan hjälpa oss att [använda vatten mer effektivt] och säkerställa en säker cirkulation över hela EU av livsmedelsprodukter som odlas med återvunnet vatten, säger miljökommissionären.