Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning

Sverige får höga betyg i internationella jämförelser

STOCKHOLM 22 augusti 2022

En genomgång av närmare 50 olika internationella index visar att Sverige som regel hamnar bland de tio bästa länderna – dock inte sällan efter våra nordiska grannar. Samtidigt är det ofta samma grupp av europeiska länder som rankas sämst oavsett fråga.

Hur får man veta något om det politiska och ekonomiska läget i ett land? Ett sätt kan vara att fråga medborgarna eller de folkvalda. Ett annat sätt kan vara att titta i internationella index där olika länder jämförs med varandra.  

Tankesmedjan Futurion, som ägs av tjänstemannafacket TCO, gjorde i våras en sammanställning av närmare 50 internationella jämförelser av länder när det gäller ekonomi, sociala frågor, företagande, jämställdhet och miljö. Här rankas Sverige som bäst i sex index. I 27 index hamnar Sverige i topp fem och i 42 index listas Sverige bland de tio bästa länderna. “Regelmässigt rankas Sverige som ett av världens främsta länder”, heter det i rapporten. 

Europaportalen har gått igenom flertalet av jämförelserna och undersökt hur de europeiska länderna och Sverige står sig. En tydlig tendens är att rikare länder som de nordiska oftast hamnar högst i ranking medan fattigare länder i östra och södra EU kommer sämre ut i fråga efter fråga. En annan iakttagelse är att Sverige frekvent blir omsprunget av ett eller flera nordiska länder i kampen om medaljplatserna.

Ekonomi och företagande

När det gäller ekonomiska frågor finns ett flertal olika index. 

Den schweiziska handelshögskolan IMD rankar konkurrenskraften i 64 länder, både i traditionell mening och när det gäller digitalisering. Av de 20 främsta finns åtta EU-länder i den första jämförelsen och sju EU-länder i den andra. Danmark toppar det första indexet och Sverige kommer på fjärde plats. Däremot var Sverige det främsta europeiska landet när det gäller digital konkurrenskraft, näst efter världsledande USA och Hong Kong. Bland de sämsta EU-länderna i både jämförelserna återfinns Bulgarien och Rumänien. 

Företagsklimatet i 190 länder undersöks av Världsbanken i deras “lätt att göra affärer-index”. Sammanställningen toppas av Nya Zeeland följt av Singapore och Hong Kong. Bästa europeiska land är Danmark som kommer på fjärde plats. Sverige rankas tia. Sämst EU-land för företagare är enligt indexet Grekland. 

I två nordamerikanska index undersöks graden av “ekonomisk frihet” i runt 170 länder. Fraser Institute rankar Hong Kong högst följt av Singapore och Nya Zeeland. Bästa EU-land var Irland och hälften av de tjugo högst placerade staterna finns i Europa. Sverige kommer på delad 37:de plats tillsammans med Norge. 

I indexet från Heritage Foundation placeras Singapore i topp följt av Schweiz och Irland. Sverige kommer på elfte plats när det gäller mesta ekonomiska friheten i världen. Sämsta EU-land enligt båda sammanställningarna var Grekland.

Sociala framsteg och mänsklig utveckling

OECD undersöker “det mänskliga välmåendet” i 40 länder. Rankingen toppas av Norge, följt av Island och Schweiz med Sverige på fjärde plats. 14 EU-länder finns bland de 20 främsta. EU-länder med lägst grad av “mänskligt välmående” är Grekland, Portugal och Ungern.

En amerikansk undersökning av 168 länder visar graden av “sociala framsteg och mänsklig utveckling”. Bästa landet är Norge, följt av Finland och Danmark med Sverige på sjunde plats. Elva av de 20 högst placerade länderna är EU-länder. De tre sämsta EU-länderna var Rumänien, Bulgarien och Ungern.

Sverige kommer åtta av 35 europeiska länder när det gäller kvaliteten på sjukvården. Den svenska placeringen hade, enligt Europeiska hälsokonsumentindexet, varit bättre om det inte vore för de långa sjukvårdsköerna. Listan toppas av Schweiz, följt av Nederländerna och Norge. I botten återfinns Albanien, Bulgarien och Ungern. 

Den tyska stiftelsen Bertelsmann Stiftung sammanställer hur långt 163 länder har nått för att uppfylla de 17 ambitiösa målen i FN:s agenda 2030 “om en bättre värld”. Indexet leds av Finland, följt av Danmark, Sverige och Norge. 16 av 20 länder som kommit längst med att uppfylla målen är EU-länder. Cypern, Bulgarien och Litauen är listade som de sämsta EU-länder i sammanhanget.

Demokrati, korruption och pressfrihet 

The Economist demokratiindex över 167 länder toppas av Norge följt av  Nya Zeeland och Finland med Sverige på fjärde plats. Av världens 20 fullvärdiga demokratier är åtta EU-länder. Det är en minskning från 17 EU-länder 2006. En majoritet av EU-länderna, 19 länder, är demokratier med anmärkning. Bland dessa intar Bulgarien, Ungern och Rumänien en bottenplacering. 

Organisationen Transparency International genomför årligen undersökningar om förekomsten av korruption i länders offentliga sektor. Indexet toppas av Danmark och Finland på delad första plats, följt av Sverige, som världens minst korrupta stater. Hälften de 20 minst korrupta länderna i världen är EU-medlemmar. Bulgarien, Ungern och Rumänien intar en bottenplacering bland EU-länderna. 

Reportrar utan gränser sammanställer ett pressfrihetsindex. Här toppar Norge följt av Danmark och Sverige. Sämst pressfrihet i EU har enligt indexet Grekland, Bulgarien och Ungern.

Mer fakta

Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret