Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning

Debatt: Debatt: SD fokuserar på migration, Ukraina och kärnkraft

Charlie Weimers (SD) 7 oktober 2022

Sverigedemokraternas prioriteringar i höst ligger på minskad migration, stopp för EU-pengar till islamism, försvar av de nationella demokratierna mot EU-centralism samt militärt stöd till Ukraina. Därtill kommer vi att driva på för kärnkraftssatsningar, skriver Europaparlamentariker Charlie Weimers (SD).

Sverigedemokraterna kommer under hösten intensifiera arbetet för att motverka Muslimska brödraskapets inflytande i Europa. Utöver kontinuerlig dialog med EU-kommissionen och det tjeckiska ordförandeskapet som driver frågan på regeringsnivå kommer vi jobba för att bredda stödet i EU-parlamentet för att finansieringen av islamism från EU-budgeten skall upphöra.

Hållbart alternativ till EU:s migrationspakt

Ylva Johanssons föreslagna asyl- och migrationspakt skulle öka migrationstrycket på Sverige och överföra kontrollen över migrationsvolymerna till Bryssel. Därför kommer vi kommer fortsätta bygga en koalition för en hållbar alternativ politik baserad på den australiensiska asyl- och migrationspolitiken. 

Danmark och Storbritannien har genom avtal med Rwanda tagit de första stegen mot att flytta hela asylprocessen - även beviljandet av skydd - till Afrika. Om Sverige och resten av EU anammar denna modell skulle vi stoppa döden på havet och krossa människosmugglarnas affärsmodell. Vi har redan stöd av våra nordiska systerpartier, den konservativa gruppen och svenska kristdemokraterna för vissa av våra yrkanden. 

Vår förhoppning är att även Moderaterna skall ansluta till vår linje. Ett samlat konservativt svenskt block som driver att hela asylprocessen skall förläggas till tredje land kan på sikt säkra brett stöd för en sådan politik.

Ökat militärt stöd till Ukraina

Sverigedemokraterna vill öka stödet till Ukrainas försvarskamp. Redan innan Rysslands invasion yrkade vi för fullt nyttjande av den Europeiska Fredsfaciliteten för att skicka militär materiel till Ukrainas försvarsmakt. 

I dagsläget har cirka hälften av facilitetens kapacitet på över 50 miljarder kronor nyttjats. Vi kommer fortsätta driva på för att maximera det militära stödet, inklusive stridsflyg, pansarvagnar, artillerisystem och defensiva system såsom luftvärn.

Minska EU-budgeten för att motverka korruption

Vi kommer att fortsätta driva den mest restriktiva svenska budgetlinjen i EU-parlamentet eftersom det är det bästa sättet att minska korruptionen och svinnet med skattemedel. Vår syn är att den överdimensionerade EU-budgeten göder korruption och stärker klientialistiska nätverk i flera medlemsstater i Syd-, Central- och Östeuropa. Vi kommer fortsätta lägga fram förslag på besparingar och reformer som minskar EU-budgeten.

Svenskt inflytande över hur budgetmedel används kan stärkas exempelvis av att införa en tröskel för stödberättigande från EU:s regionfonder så endast de fattigaste länderna omfattas av regionstöd från EU. En sådan reform skulle ge rikare länder som Sverige tillbaka kontrollen över regionstöden. Detta skulle minska byråkratin eftersom pengar till svensk glesbygd inte längre skulle slussas via Bryssel. Det skulle även minimera korruption, slöseri och svinn från EU-budgeten då dess omfång skulle minska och kontrollen skulle kunna stärkas i mottagarländerna.

Satsning på kärnkraft och embargo mot ny klimatlagstiftning

Efter att EU klassat kärnkraften som en hållbar energikälla kan stora finansiella medel nu frigöras för forskning och utveckling av den nya generationens kärnkraft. Det var en besvikelse att Ursula von der Leyen inte nämnde detta i hennes tal om tillståndet i unionen. Här måste Europaparlamentets kärnkraftsvänliga majoritet vara pådrivande, så att nödvändiga satsningar inte hamnar i långbänk.

Därtill är det frustrerande att förslagen om embargo för ny klimatlagstiftning inte hörsammats, eftersom sådan lagstiftning kommer leda till ökade kostnader för hushåll och företag runtom i Europa.

Inget Europas förenta stater

Sverigedemokraterna kommer fortsätta stå upp för den fördragsförankrade principen om tilldelade befogenheter. EU har på en rad områden utvidgat sin makt genom nytolkningar av fördragen. Vi kommer exempelvis fortsätta påminna EU-kommissionen och parlamentet att EU saknar befogenhet att reglera svensk skog och svenskt skogsbruk.

Alla inskränkningar av medlemsstaternas suveränitet exempelvis icke-fördragsförankrad reglering av minimilöner, arbetsrätten, minimiinkomster, kvotering av bolagsstyrelser eller annan inskränkning av äganderätten kommer att motarbetas med full kraft och hög motivation av den sverigedemokratiska delegationen.

Charlie Weimers (SD)
Europaparlamentariker

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret