Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Debatt: EU-parlamentet måste stärka de Europeiska företagsråden

Martin Linder m. fl. 19 januari 2023

Europaparlamentet måste skicka en tydlig signal till EU-kommissionen om bättre fungerande Europeiska företagsråd. Fortfarande kvarstår en rad hinder för att arbetstagare informeras och konsulteras i gränsöverskridande frågor eller ens för gehör för att ett företagsråd inrättas. Vi uppmanar därför Europaparlamentet som idag debatterar frågan och att också senare rösta för rapporten om Europeiska företagsråd. Det skriver Martin Linder, Unionen, med flera.

Genom en ökad internationalisering av företagens verksamheter ökar behovet av samarbete mellan arbetstagarrepresentanter i olika länder. EU inrättade därför i mitten av nittiotalet ett gemensamt regelverk, Europeiska företagsråd, gentemot vilka företag måste informera och samråda med arbetstagare vid gränsöverskridande frågor. 

Allt fler av Unionens medlemmar arbetar i globala koncerner. Europeiska företagsråd är ett viktigt instrument för att ge våra förtroendevalda och andra arbetstagarrepresentanter inflytande i multinationella företag. Information och samråd med löntagarna bidrar till bättre fungerande verksamheter och därmed positivt till samhället i stort.
 

Brister kring information och samråd

Unionen har, liksom våra fackliga kollegor i Sverige och Europa, upprepade gånger påtalat bristerna med hur EU:s nuvarande regelverk för information och samråd kring företagsbeslut av gränsöverskridande karaktär, direktivet om Europeiska företagsråd, fungerar.

Även om regelverket över tid har blivit bättre, kvarstår en rad utmaningar som förhindrar att arbetstagare informeras och konsulteras i gränsöverskridande frågor som rör dem. Allt för få företag lever upp till lagstiftningens krav på att inrätta Europeiska företagsråd och många lever heller inte upp till kraven på information och samråd.

Unionen välkomnar därför att Europaparlamentet som idag torsdag väntas debatterar frågan och vid nästa parlamentsmöte uppmana EU-kommissionen att stärka de Europeiska företagsråden. Genom parlamentets ställningstagande skickas en tydlig signal om att arbetstagarinflytande behöver fungera bättre.

Vi ser positivt på att Europaparlamentarikerna avser att ta fasta på de europafackliga kraven att göra regelverket mer effektiv och genomförbart. Parlamentets rapport innehåller viktiga rekommendationer kring hur företagsråden och deras rätt att bli informerade och rådfrågade kan stärkas. Det handlar exempelvis om att stärka fackens företrädarskap och roll, och att införa enhetliga och effektiva sanktioner.

Unionen tycker att frågan om att förbättra de Europeiska företagsrådens möjligheter att hävda sin rätt i högsta grad är relevant. Endast i fyra medlemsstater, Sverige inkluderat, har de Europeiska företagsråden full rättskapacitet vilket gör det möjligt för deras företrädare att inleda rättsliga förfaranden på företagsrådens vägnar. Allt för ofta ser vi tyvärr att rätten till information och samråd, liksom ingångna avtal, inte respekteras.

Att stärka möjligheterna till meningsfulla samråd med företagsledningen kombinerat med krav på att införa enhetliga och effektiva sanktioner är rätt väg att gå. I detta måste de nationella fackföreningarnas självständighet alltid respekteras full ut.

Europeiska företagsråd kan bli fler och starkare

Lagförslag från EU-kommissionen kan stärka de Europeiska företagsråden. Samtidigt är det viktigt att vi behåller fokus på åtgärder som kan, och bör vidtas här och nu för att få till stånd en bättre tillämpning av de befintliga kraven kring information och samråd i gränsöverskridande frågor. Lokal facklig organisering i både Sverige och andra länder, är en nyckel till inflytande, och en för båda parter viktig social dialog på transnationell nivå.

Unionen har närmare 200 europeiska företagsrådsrepresentanter i över 100 företag och vi jobbar aktivt för att de ska bli fler. Vi uppmanar därför Europaparlamentet att rösta för rapporten om Europeiska företagsråd. Det är också viktigt att EU-kommissionen, i sitt svar till Europaparlaments begäran, inte bara ser på hur regelverket och dess tillämpning kan bli bättre, utan också erkänner betydelsen av god social dialog och organisering i medlemsstaterna, liksom respekten för nationella arbetsmarknadsmodeller.

Parlamentets förslag att anordna en högnivåkonferens under 2023 vore ett utmärkt tillfälle att ta den nödvändiga diskussionen vidare om hur vi kan få till stånd bättre fungerande Europeiska företagsråd.

Martin Linder 
Förbundsordförande Unionen

Anne-Lie Dahl
Förtroendevald för Unionen på IKEA och medlem i styrgruppen för Unionens EWC-nätverk

Robin Olofsson
Förtroendevald för Unionen på H&M och medlem i styrgruppen för Unionens EWC-nätverk

Karin Åberg
Förtroendevald för Unionen på Ericsson och medlem i styrgruppen för Unionens EWC-nätverk

Cristina Da Costa
Förtroendevald för Unionen på American Express Global Business Travel AB och medlem i styrgruppen för Unionens EWC-nätverk

Andreas Mårtensson
Förtroendevald för Unionen på Boliden och medlem i styrgruppen för Unionens EWC-nätverk


 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret