Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Transportkommissionär Adina Vălean vill sätta stopp den för relativa straffrihet som råder idag för EU-medborgare som bryter mot trafikreglerna i andra EU-länder.

EU-förslag vill tillåta körkort för 17-åringar

STOCKHOLM 1 mars 2023

För att “göra vägarna säkrare och förenkla vardagslivet” föreslog EU-kommissionen på onsdagen nya regler. Utländska förare som begår trafikbrott ska betydligt lättare än i dag kunna straffas och 17-åringar ska få ta körkort och på vissa villkor få köra bil. Färsk statistik visar samtidigt att EU har en bit kvar mot sitt mål om nollvision för antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. 

Ett av EU-kommissionens förslag är att personer redan vid 17-års ålder kan få ta körkort med villkoret att de innan de fyllt 18 år bara får köra tillsammans med en erfaren förare. Ett annat förslag är att öka samarbetet mellan länderna för att minska dagens möjligheter till straffrihet för utländska förare som begår trafikbrott i andra EU-länder, se fler förslag i faktaruta.

 Dagens förslagspaket ska se till att nya förare är välutbildade och får stöd. De ska också sätta stopp för straffriheten för dem som bryter mot trafikreglerna över gränserna, genom bättre gränsöverskridande informationsutbyte om trafikbrott och körkortsindragning för de allvarligaste brotten, sade transportkommissionär rumänskan Adina Vălean i ett uttalande. 

Samtidigt som dagens förslag presenteras visar preliminära siffror  att antalet omkomna i trafiken ökade något under 2022. Men jämfört med innan coronapandemin, 2019, har dock antalet minskat med en tiondel motsvarande runt 2 000 färre dödsfall i EU. 

EU:s långsiktiga mål är en nollvision 2050 med inga trafikdöda eller allvarligt trafikskadade och fram till 2030 ska andelen döda och allvarligt skadade i trafiken halveras jämfört med 2020. Ett sätt att minska olyckorna enligt EU-kommissionen är att förbättra körkortsutbildningarna med mer fokus på att skydda fotgängare och cyklister.

– Vi måste göra våra vägar säkrare för alla användare. Bilar är inblandade i de flesta dödsolyckor i trafiken, men den som avlider är ofta en oskyddad trafikant. De nya reglerna om utbildning och prov ska lära framtida förare att dela vägar och gator med allt fler andra, sade nederländaren Frans Timmermans, EU-kommissionens vice ordförande i ett uttalande.  

Minst antal trafikdödsfall i förhållande till befolkningsmängden har liksom tidigare Sverige. Värst är situationen i Rumänien där fler än fyra gånger så många omkom under 2022 per capita.

Minskning över tid Det finns en tydlig trend med minskat antal dödsoffer i trafiken i EU. Jämfört med 2006, det första året det finns uppgifter för, har antalet i det närmaste halverats sett till befolkningsmängden.

Mer fakta

Administratör Europaportalen
Master
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret