Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Alex Nilsson och Edvin Mårtenson, Liberala ungdomsförbundet, menar att svenska politiker måste engagera sig i debatten om framtidens EU.

Debatt: Sveriges framtid är i EU

Alex Nilsson och Edvin Mårtenson (L) 27 november 2023

Sverige bör vara en aktiv part i EU-diskussionerna om unionens framtid och staka ut väg framåt tillsammans med andra medlemsländer. Vi måste få ett slut på ett Sverige som sitter och surar i ett hörn, dags att i stället kavla upp ärmarna och öppensinnat delta i diskussionen om Europas framtid. Vi vill se ett Sverige i Europas absoluta kärna. Det skriver Alex Nilsson och Edvin Mårtenson Liberala ungdomsförbundet.

Rysslands invasion av Ukraina har kastat nytt ljus på EU-samarbetet. Ukraina och Moldavien har beviljats kandidatstatus och nästintill total enighet råder nu om att EU måste välkomna fler nya medlemmar – snabbt. Det går att diskutera om dagens EU är dugligt för nuvarande 27 medlemsstater, men helt säkert kan konstateras att ett framtida EU med 30 eller 35 medlemsstater kommer kräva en förändring av samarbetet.

Stora förändringar

I början av november föreslog den tyska utrikesministern Annalena Baerbock långtgående förändringar av EU:s funktionssätt. Enhälligheten i ministerrådet ska helt avskaffas, kandidatländerna ska ges observatörsstatus i EU:s institutioner redan innan de är fullvärdiga medlemmar och EU-kommissionens storlek ska ses över, även om det innebär att hennes eget land, Tyskland, blir utan kommissionär under en period.

Dessa radikala förslag uppstår inte ur ett vakuum. Alla dessa har i olika grad debatterats sedan 2019, bland annat genom en rapport nu i somras från en tysk-fransk expertgrupp om hur EU kan förändras. Gruppen föreslog bland annat just avskaffad enhällighet i ministerrådet, stegvis integration i samarbetet, en reformerad och expanderad EU-budget samt mer lättbrukliga sanktioner mot medlemsstater som bryter mot rättsstatens principer. Många av dessa förslag ingår också i den rapport Europaparlamentet i den gångna veckan antog kring just fördragsförändringar.

Expertgruppen föreslår också en ny struktur för hela det europeiska projektet med fyra lager, där den yttersta bland annat ska inkludera Storbritannien, med fokus på rättsstatlighet, diskussion och visst ekonomiskt samarbete, och med en inre kärna som fullt ut deltar i Schengensamarbetet och använder euron som valuta. Inte heller denna idé är ny, utan är något som diskuterats åtminstone sedan finanskrisen 2009.

Sverige måste vara på

Oaktat vad man själv tycker om något av dessa förslag är det problematiskt att Sverige just nu helt tyst sitter avsides när dessa diskussioner om vår gemensamma framtid fortgår. Risken finns att Sverige inser att diskussionen pågår först när ett färdigt förslag finns på bordet, helt utan de inslag Sverige gärna velat se. Tyvärr missade regeringen chansen att definiera en tydlig linje för Europas framtid under det svenska ordförandeskapet.

Samtidigt finns det en del som vill att Sverige ska använda vetorätten oftare för att stoppa förslag inom EU, inte minst när det kommer till ambitiösa fördragsförändringar – vi anser att det är det absolut motsatta som krävs. Sverige bör i stället tidigt vara en aktiv part i diskussionerna och staka ut väg framåt tillsammans med andra medlemsländer. Vi måste få ett slut på ett Sverige som sitter och surar i ett hörn, dags att i stället kavla upp ärmarna och öppensinnat delta i diskussionen om Europas framtid.

Vi anser att Sveriges framtid är densamma som resten av Europas. Pandemi, krig och ekonomisk instabilitet har visat att det är viktigare än någonsin att Europa håller ihop. EU är inte bara ett projekt för handel, det är framför allt ett politiskt projekt för fred. Sveriges inställning i de kommande diskussionerna om EU:s framtid ska fokusera på ett fördjupat, mer demokratiskt samarbete. I vilket det blir tydligare var makten ligger och där EU har musklerna att ta sig an framtidens utmaningar. Vi vill se ett Sverige i Europas absoluta kärna, som tas på allvar i beslutsrummen och som stakar ut riktningen för samarbetet – inte motvilligt backar in i det.  

Alex Nilsson,
EU-politisk talesperson Liberala ungdomsförbundet

Edvin Mårtenson,
vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Storstockholm, kandidat till Europaparlamentet (L)

 

 ---

Källor:
Annalena Baerbocks tal om Europas framtid: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2629310

Fransk-tyska expertgruppens rapport: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2617322/4d0e0010ffcd8c0079e21329bbbb3332/230919-rfaa-deu-fra-bericht-data.pdf

Parlamentets rapport om ett nytt fördragskonvent: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231117IPR12217/future-of-the-eu-parliament-s-proposals-to-amend-the-treaties
 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret