Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikör Göran Arrius, Saco, vill att även Sverige deltar i diskussionen om hur EU ska styras i framtiden.

Gästkrönika: Sverige måste släppa ointresset för EU

21 december 2023 | Göran Arrius

Det är avgörande att Sverige tar sig ur sitt ointresse för EU:s framtid, som finns i för stor utsträckning både hos regeringsföreträdare, opposition och i hela samhället. Låt oss lyfta EU-frågor högre upp på vår inhemska politiska agenda. Det skriver gästkrönikör Göran Arrius, ordförande Saco.

”Hur ska en union med 35 medlemmar fungera? I Sverige brukar sådana diskussioner ignoreras, trots att det finns avgörande utmaningar att ta ställning till. Vi behöver inse att ointresse medför allvarliga risker.” Orden är inte mina utan Göran von Sydows, direktör för Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps). I en intressant debattartikel i DN (12/12) för han fram olika europeiska statsvetares resonemang om möjliga vägar för det framtida EU.

von Sydow lyfter också fram riskerna med det svenska ointresset och här är jag helt enig med honom.” I Sverige tenderar frågor om EU:s framtid och de institutionella frågorna, det vill säga sådant som i hög utsträckning avgör hur EU fungerar, att förbli ouppmärksammade”, skriver von Sydow i artikeln.

Det är avgörande att Sverige tar sig ur detta ointresse, som finns i för stor utsträckning både hos regeringsföreträdare, opposition och i hela samhället. Även vi som fackliga och andra organisationer behöver verka för att EU-frågor lyfts högre upp på vår inhemska politiska agenda. EU:s utveckling har enorm betydelse för allas vår framtid.

Stora utmaningar 

Vi vet att EU-samarbetet idag står inför stora utmaningar. Kriget i Ukraina, energiförsörjning, säkerhet och klimatomställning är stora problem som kräver gemensamma insatser. Den svenska regeringen måste vara mer aktiv i EU:s utvecklingsarbete och fokusera på vad som är viktigt för hela Europa och dess globala ställning.

Rysslands invasion av Ukraina som gjort att flera länder har uttryckt önskemål om medlemskap. I grunden är EU ett fredsprojekt och i det perspektivet är det angeläget att diskutera hur relationen med närliggande icke-medlemsländer kan stärkas och fördjupas.

Saco är för en utvidgning förutsatt att EU inte gör avkall på grundläggande krav om demokratiska fri- och rättigheter samt rättsstatens principer. Saco kan tänka sig att länder inom EU utvecklas i olika takt förutsatt att det finns gemensamma demokratiska processer.

Orimlig vetorätt

Demokratiska principer är grunden för EU-samarbetet. De senaste åren har populistiska politiker i flera länder frångått de värderingarna. Det försvårar EU:s inre arbete och hotar EU:s roll som främjare av fred och friheter. EU måste agera snabbt och kraftfullt mot länder som går i den riktningen.  

Att Ukraina nu kunde inleda förhandlingar om medlemskap i EU eftersom Ungerns premiärminister Viktor Orbán lämnade rummet var en tillfälligt gångbar lösning. Orbán utnyttjade dock också sitt veto när det gällde det ekonomiska stödet till Ukraina. Det är viktigt att komma ihåg att en utökning av EU troligen kommer att gå hand i hand med en översyn av fördraget. Sverige måste se till att ha en aktiv roll och tydligt inflytande i detta. 

En utgångspunkt i arbetet kan vara att med 35 medlemsstater är det inte rimligt att viktiga beslut ska fattas i enhällighet. Vi måste ta ansvar för att EU fortsatt utvecklas i rätt riktning.

Göran Arrius
Gästkrönikör
Ordförande Saco

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret