Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikör Cemille Üstün, Svenskt Näringsliv, menar att det är hög tid att se över och uppdatera den inre marknaden. Men om det ska bli bra kräver det ett engagemang på högsta nivå i EU.

Gästkrönika: Förnya EU-löftena om den inre marknaden

26 februari 2024 | Cemille Üstün

EU:s ledare måste prioritera en uppdatering av den inre marknaden och beställa en 5-års strategi av EU-kommissionen.  Sedan måste de engagera sig i strategin och följa upp med nödvändiga beslut. Det skriver gästkrönikör Cemille Üstün, Svenskt Näringsliv.

EU:s inre marknad är vardag, helt vanlig och samtidigt komplex och fascinerande. Vi tar det för givet att vi kan resa, bo, studera och arbeta i andra EU-länder på samma sätt, med samma rätt, som hemma. Det mesta fungerar utmärkt, för såväl privatpersoner som företag. Det är lätt att ta den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital för given. 

Samtidigt finns det många viljor och det är inte alltid att EU:s medlemsländer drar jämnt. Det gör att många refererar till EU-samarbetet som ett äktenskap, med sina ups and downs. Men jag tror att det är få äktenskap som ingås av 27 partners så den liknelsen haltar. Istället är det viktigt att se EU:s inre marknad för vad det är – en över 30 år gammal överenskommelse om att skapa ett gemensamt projekt, en gemensam marknad. Genom de 30 åren har stora förändringar skett och den senaste årens kriser och geopolitiska spänningar gjort att medlemsländer både öppet och dolt agerar protektionistiskt.

Därför var det anmärkningsvärt att antalet överträdelseärenden mot medlemsländerna, enligt en studie av Financial Times, gick ned med 80 procent under de första tre åren av mandatperioden. Möjligheten att väcka ett överträdelseärende mot ett medlemsland är EU-kommissionens verktyg att se till att gemensamma EU-regler faktiskt verkställs i medlemsländerna.

I elfte timmen har Ursula von der Leyens kommission reagerat och, efter påtryckningar från rådet, tillsattes en utredare för den inre marknaden, Italiens tidigare premiärminister Enrico Letta. Enrico Letta har varit på turné i alla EU:s medlemsländer för att känna av stämningen. 

Fler nya förslag för inre marknaden

Jag hade själv förmånen att vara med när han besökte Sverige och träffade svenska företagsföreträdare i december förra året. Häromdagen gav han ett smakprov till Europaparlamentet om vad hans rapport ska innehålla. Enligt Enrico Letta behöver EU:s inre marknad omfatta en geopolitisk dimension, en gemensam marknad för telekommunikation, en gemensam union för energi och en kapitalunion för att kunna möta framtiden Områden som till stora delar hittills varit nationell kompetens. På 90-talet skrev jag min examensuppsats om en liberalisering av telekommarkanden inom EU. Trots att den tekniska utvecklingen tagit sjumilasteg har synen på telekommarknaden inte ändrats nämnvärt. Kanske medvetet förhalat av medlemsländerna om man får tro professor Jacques Pelkmans, från tankesmedjan CEPS i Bryssel, som nyligen presenterade en 10-punktsplan om hur EU:s inre marknad kan förstärkas. 

Mycket ligger hos medlemsländerna och deras vilja att efterleva överenskommelsen om en gemensam inre marknad. Men en viktig del ligger hos EU-kommissionen, och det är frågan om att kontrollera hur medlemsländerna efterlever den lagstiftning som redan finns. Något som både Enrico Letta och Jacques Pelkmans också tar upp. 

Ett förslag som har varit på tapeten det senaste året är att varje land ska upprätta ett nationellt inremarknadskontor som ska ansvara för att gemensamma regler efterlevs. Det kan vara en bra lösning, men det kräver fortfarande att EU-kommissionen tar sitt ansvar som fördragens väktare för annars riskerar vi ändå att få 27 olika tolkningar av genomförandet.

Den senaste tidens regelmängd, EU: sammanhållningspolitik, utvidgning av antalet medlemsländer och vissa länders krav på fördragsändringar gör situationen alltmer komplex och det väntar några spännande år framöver där vi måste eftersträva att skapa en fungerande inre marknad. En gedigen uppgift som den nya EU-kommissionen måste ta på största allvar.

Då krävs att även EU:s ledare gör den inre marknaden till en prioritering i deras uppmaning till nästa EU-kommission, att de förbinder sig att beställa en 5-års strategi av EU-kommissionen och tar ansvar för att den följs upp. Äktenskap eller inte, för en fortsatt långsiktig relation kräver den inre marknaden ett förnyat engagemang på högsta nivå.


Cemille Üstün
Gästkrönikör
Ansvarig för inremarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv. Ordförande i Business Europes Services Working Group.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret