13 EU-länder når jobbmål i förtid – Sverige i topp

25 april 2019

EU har ett mål om att ha en sysselsättningsgrad på i genomsnitt 75 procent år 2020. Men under fjolåret hade redan 13 av de 28 medlemsländerna klarat sina nationella mål inklusive Sverige, enligt Eurostat. Sverige var samtidigt det land som hade den klart högsta sysselsättningsgraden – 82,6 procent. Det är den högsta uppmätta nivån i EU någonsin.