Annons

140 momsmiljarder försvann – Sverige bäst

10 september 2020

Enligt uppgifter från EU-kommissionen på torsdagen uppgick under 2018 det så kallade momskapet – skillnaden mellan de beräknade intäkterna från moms och de faktiska intäkterna – till 140 miljarder euro. Det är något mindre än tidigare år. I och med coronakrisen beräknar kommissionen dock att momsgapet för 2020 åter kan öka till 164 miljarder euro. Fördelat på medlemsländer hade Grekland under 2018 det största momsgapet (30 procent) och Sverige det klart minsta (0,7 procent).