16 miljarder till svenska projekt

16 februari 2017

Europeiska investeringsbanken, EIB, som ägs av EU-länderna lånade 2016 ut motsvarande 16 miljarder kronor till svenska projekt i olika branscher som stadsutveckling, industri och forskning.