272 av 160 000 flyktingar omfördelade i EU

6 januari 2016

Fyra månader efter att EU:s omfördelningsprogram för flyktingar som ankommit Italien och Grekland tagits i bruk har 272 syrier och eritreaner flyttats till andra medlemsländer. Det motsvarar 0,17 procent av de sammanlagt utlovade 160 000 omfördelningsplatserna.

Läs mer

HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER