Annons

500 ändringsförslag i Löfvens hjärtefråga

23 mars 2017
Uppdaterad: 23 mars 2017

På torsdagen inleddes Europaparlamentets behandling av 523 ändringsförslag till kommissionens förslag om att uppdatera utstationeringsdirektivet, ett förslag som när det presenterades förra året välkomnades av den svenska regeringen. Enligt parlamentets presstjänst diskuterade sysselsättningsutskottet bland annat om transportsektorn skulle ingå eller ej. I en annan aspekt betonades vikten av att de nya reglerna blir enkla att använda. Utskottet väntas ta slutlig ställning i juli.