55 000 flyktingar i år

29 januari 2016

Hittills i år har drygt 55 500 flyktingar ankommit Italien och Grekland enligt den mellanstatliga flyktingorganisationen IOM. Av dem anlände 52 000 till Grekland och 3 500 till Italien. 244 flyktingar rapporteras ha omkommit på resan över Medelhavet.

Läs mer