60 miljarder i EU-böter

27 september 2017

Med dagens bot för Scania inräknad har EU-kommissionen sedan 2015 utdömt närmare 60 miljarder kronor i böter för olaglig kartellbildning.