66 000 svenska jobb kan påverkas av Brexit

20 juni 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Enligt Kommerskollegiums beräkningar understödjer Sveriges export till Storbritannien 66 000 sysselsatta i Sverige. Detta gör Storbritannien till den femte viktigaste handelspartnern för sysselsättningen i Sverige. ■