9,5 miljoner vill arbeta mer

23 maj 2017

Av EU-ländernas drygt 45 miljoner deltidsarbetande vill var femte, 9,5 miljoner, person arbeta längre, enligt Eurostat. Den största delen av dessa är kvinnor. I Sverige är det 180 000 deltidsarbetare som vill gå upp i arbetstid.