Airbnb går med på EU-kraven – ska visa tydligare pris

12 juli 2019

Bostadsuthyrningsplattformen Airbnb har gått med på att börja följa EU:s konsumentlagstiftning. Nu måste företaget bland annat visa totalkostnaderna, inklusive obligatoriska serviceavgifter och lokala skatter, för sina boendeerbjudanden redan på första sidan, rapporterar SVT.